Samen

 

Samen

ik is een illusie er is alleen maar eenheid. Het idee van een afgescheiden ik of jij ontstaat in het denken. Er zijn ervaringen en gedachtes en die schrijf je toe aan de identiteit ik. Waar is die ik eigenlijk te vinden. Is die aan te wijzen? Is ik gelijk aan voelen denken en lichaam of zijn lichaam denken en voelen er gewoon. Is er slechts waarnemen van denken voelen en lichaam. Er is een waarneming er is gewaarzijn maar eigenlijk zijn dat universele waarden. Je schrijft ze alleen maar toe aan een ik. Die ik heeft kwaliteiten en eigenschappen die gebonden zijn aan het lichaam. Is die ik dan het lichaam of heeft het slechts de beschikking over een lichaam. Is denken of voelen wat ik ben of ontstaat denken en voelen in mij. Ben ik de schepper en de waarnemer van het denken of van het voelen.
Al deze vormen, al deze fenomenen ontstaan en kunnen waargenomen worden. Je kunt je er bewust van zijn. Je bent ze dus niet. Iedereen kan zich van deze fenomenen bewust zijn. Universeel en eenduidig. Het verschil en de variatie in waarneming ontstaat door het filter van het ego.
Het filter van de ideeën die je hebt over goed en fout, over wenselijk en onwenselijk over pijn en plezier. De onderlinge verschillen tussen mensen zit hem dus alleen in hoe je er tegen aan kijkt. Dat wat jij ziet als fijn of minder prettig. Samen creëren wij de wereld. Meestal alleen naar eigen ideeën en voorkeuren. Echter, hoe je ook tegen zaken aankijkt, waar je je ook maar mee verbindt, weet dat je altijd al verbonden bent met alles en iedereen om je heen. Er is geen scheiding tussen jou en de ander. Er is alleen de illusie van een scheiding.
Die scheiding ontstaat in het denken. Een baby ervaart de wereld nog als één en totaal verbonden. Alles wat ervaren wordt is hij/zij zelf. Op het moment dat het ego, de geconstrueerde ik ontstaat, ontstaat ook de pijn en het verdriet van afgescheiden zijn.
Weet dus dat je nooit gescheiden bent. Jij bent nooit alleen, er is alleen maar samen. In onze diepste kern zijn we volledig en ondeelbaar samen. Jij bent mij en ik ben jou. Liefde voor de ander is liefde voor jezelf. Dat wat je voor de ander doet, doe je uiteindelijk voor jezelf.
Jij en wij zijn samen GOD. We scheppen een wereld met het verlangen naar samen in de illusie van gescheidenheid, maar eigenlijk altijd één en samen.

 

Eef Lamers 5 Juni 2012

Reageer