Inzichten van mij

Deze geïnspireerde teksten zijn allemaal afkomstig uit mijn boek inzichten van 2010

als je iets moet doen of laten om de goedkeuring en liefde te krijgen,

is er geen sprake van liefde maar van afhankelijkheid.

~~~~~~

Werkelijke liefde is er ongeacht wat je doet of nalaat.
Liefde is totale vrijheid, zonder voorwaarden voor of achteraf.

~~~~~~~~

Er is een poort naar de hemel op aarde
en dat ben jij.

~~~~~~

Ik volg mijn eigen unieke weg waarop ik op mijn manier de liefde en het licht door kan geven van thuis.

~~~~~~~
Ik ben het stralende middelpunt van mijn unieke leven, in mijn unieke vorm. Zo laat ik het licht van thuis stralen in mijn wereld en naar de mensen die op mijn pad komen.
Op deze wijze draag ik bij aan een mooiere wereld, een perfecte afspiegeling van thuis.
Ik kies ervoor om in elke Aktie in elk woord en elke gedachte het licht van thuis te laten stralen en geef zo aan anderen de ruimte hetzelfde te doen.

~~~~~~

Ik heb volkomen vertrouwen in het leven al kan ik nooit overzien waar het heen zal leiden.
Ik geef mij over aan het leven in de wetenschap dat het mij zal leiden naar de weg van perfectie. Het enige dat daarvoor nodig is, is in bewustzijn en vertrouwen overgave en bezieling. Gepassioneerd volgen van mijn eigen specifieke weg..

~~~~~~~

Ik heb mijn eigen specifieke bijdrage te leveren aan de wereld en al weet ik niet altijd wat die is, ik vertrouw erop dat alles verloopt volgens plan, die mensen aansprekend en ontmoetend die mijn bijdrage nodig hebben voor hun eigen groei en bewustwording.

~~~~~~

Ik kan alleen ontevreden zijn als ik eisen stel.
Je kunt alleen ongeduldig zijn als je doelen stelt.
Het enige doel is te ervaren wat er is op dit moment zonder oordeel en zonder verwachting.

~~~~~~~

~~~~~~

Ik ben de zon de maan de sterren

ik ben de ruimte om het glas

ik ben de zeeën bossen velden

ik ben de rimpels op een plas

ik ben jou en jij bent mij

ik ben wat is en dat wat was.

~~~~~~

De vorm kent tijd en plaats, net als de druppel die teruggekaatst wordt door de vloeistof.
voor een kort moment kent deze druppel, vorm tijd en plaats. Eenmaal terug in de vloeistof is hij weer uit de vorm opgenomen in het geheel.

~~~~

Het manifeste en het nietmanifeste zijn één. Ik ben een manifestatie een uitingsvorm van het nietmanifeste. Daarom ben ik er één mee.Deze vorm is wat het is. Het heeft zich op deze wijze gemanifesteerd. Iedere ander vorm is hieruit afkomstig en zal er weer in terugvallen.

~~~~

Pas als iets in een vorm verschijnt, kan het gekend worden.
Het vormeloze kent geen tijd en plaats het is er gewoon altijd.

~~~~

Elke vorm fysiek,gedachte emotie komt voort uit het vormeloze, komt uit het vormeloze voort.
Het is dus een manifestatie van het vormeloze.Het vormeloze drukt zich uit in de vorm.Ik ben dus een manifestatie van het vormeloze dat waardoor het vormeloze zich uitdrukt.Het vormeloze is te ervaren door de vorm die het op dit moment aanneemt.Elke verwachting wens of verlangen laat dat wat er is, dat wat zich manifesteert niet zijn. Het vormeloze wordt manifest door de vorm.
Het is dat waar alles uit voort komt en weer naar terugkeert.

~~~~

Vanuit het zicht van het eeuwige is het tijdelijke steeds een deel van het eeuwige. Van uit het zicht van het tijdelijke bestaat het eeuwige niet. Het eeuwige schenkt zichzelf het tijdelijke om zichzelf eeuwig te kunnen kennen.

~~~~

Stop met je vast te grijpen aan tijdelijke vormen aan alles dat voorbij gaat
Jij bent slechts het Zelf dat zich in het moment uitdrukt zodat het Zelf zich zelf kan kennen.

~~~~

Jij bent het eeuwige dat zichzelf uitdrukt in het tijdelijke zodat het zichzelf eeuwig kan kennen.

~~~~

Als je je verbergt blijk IK verborgen.
Als je je vastklampt aan het tijdelijke verlies je het zich, het contact met het eeuwige.

~~~~

We zijn kinderen die allemaal blindemannetje spelen. Echter iedereen heeft een blinddoek voor en probeert voor zich zelf de uitgang van de donkere kamer te vinden.Daarbij botsen we op elkaar, gaan samenwerken, anderen tegenwerken, maken we keuzes die op dat moment juist lijken te zijn, om de deur terug te vinden die leidt naar het licht. Soms denken we de juiste deur gevonden te hebben, en volgen dan hartstochtelijk en overtuigd van ons gelijk deze weg, zelfs als je hart en je gevoel aangeven dat de weg niet leidt naar je meest hartstochtelijke wens, terug te komen in het licht.
Soms vergeet je, dat het maar een spelletje is, een spel waar je zelf voor hebt gekozen.
En dat je bent gaan zien als de enige bestaanbare realiteit. Je speelt de rol in dit toneelstuk zo vol overtuiging, dat je vergeten bent dat het maar een rol is, dat daarbuiten nog een heel andere realiteit wacht.Vaak raak je zo verstrikt in je rol, dat je binnen je rol ook weer allerlei rollen gaat spelen alsof je leven ervan af hangt. (ouderrol, beroep, )

~~~~
Ieder moment in het Nu is perfect afgestemd op het plan, op mijn behoeften op wat ik op dat moment nodig heb. Verheug je dus in elke gebeurtenis en elke omstandigheid, hij is namelijk altijd perfect.Ervaar zo je eenheid met god en de schepping.Ieder omstandigheid laat zien wie jij bent in relatie tot het geheel en al dat is.

~~~~

Het leven speelt zich af in de as van een wiel, steeds weer veranderende omstandigheden en ervaringen, maar jij blijft onveranderlijk dezelfde en stabiel, je observeert, neemt waar, herinnert je waar je vandaan komt, maar jou kan niets gebeuren je bent en je blijft dezelfde.

~~~~

Iedereen doet zijn best in het leven om het leven zo goed mogelijk te leven, vanuit de visie en de overtuigingen van dat moment. Struikelen vallen jezelf en anderen bezeren hoort daarbij. Genees/herstel wat genezen en hersteld kan worden, ga verder volgens nieuw verkregen inzichten en overtuigingen, zonder spijt en zonder schuldgevoel volgens de hoogste ideeën en overtuigingen van dat moment.

~~~~

– Ik ben een individualisatie van god, god die zich zelf wil ervaren.
De schepping dient als spiegel en herinnering van mijn grootsheid

~~~~

Voorgaande levens was er veel hulp en waren er vele tekenen, werd de sluier vaak opgelicht om te dienen als herinnering. Nu in de laatste stappen naar meesterschap zit de sluier vaster dan ooit en moet ik hem op eigen kracht verwijderen.

~~~~

Het schitterende leven dat wij leven, steeds weer verschuivend tussen het
goddelijke, dat zijn mens-zijn wil ervaren en het menselijke, dat zijn
godzijn wil ervaren, levert naast prachtige inzichten heerlijke gevoelens en
volmaakte tevredenheid, ook het tegenovergestelde op.Als wij ons mens-zijn onze menselijkheid onze menselijke kant niet kunnen ofwillen ervaren, laten we de helft van onze goddelijke kant buitenspel.

~~~~

Zalig zijn de kinderen en de simpele van geest zij erven het rijk Gods.Ze zijn er al, ego en denken in patronen, ontstaan en worden manifest in de pubertijd. Kinderen en simpele van geest leven al in liefde, verwondering aanvaarding en gelukzaligheid.

~~~~

Ik ben het centrum van mijn wereld, van mijn universum, de wereld draait en roteert om mij en mijn werkelijkheid. Ik ben degene die werkelijkheid van anderen bv. de waanvan oorlog of van strijd, binnenlaat in mijn wereld Ik word dan een deel van de wereld van een ander of van een collectieve wereld. Houd je wereld schoon, vrij van invloeden die jij niet wenst, blijf puur, in het centrum en laat alleen toe wat je toe wil laten, dat wat jou dient.

~~~~

Ik volg mijn eigen unieke weg waarop ik op mijn manier de leifde en het licht door kan geven van thuis. Ik ben het stralende middelpunt van mijn unieke leven, in mijn unieke vorm. Zo laat ik het licht van thuis stralen in mijn wereld en naar de mensen die op mijn pad komen.
Op deze wijze draag ik bij aan een mooiere wereld, een perfecte afspiegeling van thuis.
Ik kies ervoor om in elke Aktie in elk woord en elke gedachte het licht van thuis te laten stralen en geef zo aan anderen de ruimte hetzelfde te doen.

~~~~

Ik heb volkomen vertrouwen in het leven al kan ik nooit overzien waar het heen zal leiden.
Ik geef mij over aan het leven in de wetenschap dat het mij zal leiden naar de weg van perfectie. Het enige dat daarvoor nodig is, is in bewustzijn en vertrouwen overgave en bezieling. Gepassioneerd volgen van mijn eigen specifieke weg.

~~~~

Ik heb mijn eigen specifieke bijdrage te leveren aan de wereld en al weet ik niet altijd wat die is, ik vertrouw erop dat alles verloopt volgens plan, die mensen aansprekend en ontmoetend die mijn bijdrage nodig hebben voor hun eigen groei en bewustwording.

~~~~

Ik kan alleen ontevreden zijn als ik eisen stel.
Je kunt alleen ongeduldig zijn als je doelen stelt.
Het enige doel is te ervaren wat er is op dit moment zonder oordeel en zonder verwachting

~~~~