Eerlijk kijken naar jezelf

 

door Hans Stolp

Eerlijk kijken naar jezelf

Kijken naar jezelf: het vergt moed en volharding.

Maar als je volhardt

En glimlachend naar jezelf leert kijken,

Ga je gaandeweg die stille kracht ervaren,

Die achter de emoties

En onder het ego verborgen ligt:

Je eigen goddelijke kern.

Wie die kern vinden mag,

Die vindt daarin antwoord

Op alle levensvragen – die vindt God.

 

Let op karmische patroon van je leven.

Word je bewust welke karmische lessen

Het leven je voorlegt:

Die van het offer dat je brengen mag,

Die van het leren leven vanuit eigen kracht, of die

van het opgeven van alle machtsspelletjes.

Kijk en kijk eerlijk naar jezelf,

Want alleen zo zul je op tijd gereed zijn

voor het wonder:

De geboorte van het hogere zelf,

En dus: van de innerlijke Christus

Of onze Boeddhanatuur.

 

Hoe kijk je naar een ander?

Hoe wil je kijken ?
 Wil je het echt leren:

Het mooie en het goede zien in de ander,

In plaats van het negatieve of het onvolgroeide?

Wil je zo werken aan jezelf,

Dat je niet langer veroordeelt,

Maar integendeel respect en liefde schenkt?

Kies je voor de liefde?

Kijk dan, en kijk met verwondering,

Naar de ander, naar het leven en naar jezelf.

 

Je kunt je ergeren aan je baas, je partner,

Je collega, je vriendin of vriend.

Je kunt de sfeer tussen jullie langzaam laten verzieken

Door al die ergernissen irritaties.

 

Je kunt ook besluiten anders met je eigen irritaties om te gaan:

Door ze als een spiegel te beschouwen die jou iets vertellen

Over je eigen onvolkomenheden, je eigen schaduw.

Wanneer je daarvoor kiest, echt daarvoor kiest,

Dan kom je als vanzelf

In een transformatieproces terecht,

Waarbij je schaduw wordt omgevormd,

En de christus in ons aan het licht wordt gebracht.

 

Wanneer je zo in relaties met de ander omgaat,

Dan wordt de ander jouw leermeester

En jouw spiegel; zo zijn het juist relaties

Waarvan de impuls kan uitgaan

Die de christus in ons geboren doet worden.

 

Kijk eerlijk naar jezelf

En durf jezelf te zien zoals je bent.

Zie je eigen eenzijdigheden,

Je mogelijkheden en onmogelijkheden.

Verbloem ze niet voor jezelf;

Je bent zoals je bent,

En zo ben je goed,

Zoek slechts in dat alles het juiste midden,

En verwerf het meesterschap over je ego-

Zodat het ego niet langer jou de baas is.

Voel dan hoe een stille stem hoorbaar wordt,

Een stem die je nooit eerder hoorde:

De stem van je hoger zelf.

Zo wordt de innerlijke christus in jou geboren !

 

Ken je de stem van je geweten?

Heb je de kriebeling ervan al ontdekt

En heb je al lerenluisteren naar wat

Het geweten je te vertellen heeft?

Ben je bereid het geweten te volgen,

En je ego erdoor te laten leiden?

Ben je bereid je eindelijk los te maken

Van het ego, zodat je gaat zien:

Ik heb wel een ego, maar ik ben het niet ?

 

Ben je bereid de deemoed, de eenvoud,

de bescheidenheid en de luistervaardigheid

Te leren die het geweten eigen zijn,

Maar waarvan het ego niet weten wil?

 

Ben je bereid tot het offer,

Uit liefde voor andere mensen ?

Ben je bereid de ander hogere liefde

te betuigen dan jezelf?

 

Wanneer je daartoe bereid bent,

Dan, eerst dan aanvaardt het geweten

Jou als zijn leerling, ben je zijn leerling.

 

Niet wat je doet, maar wat je bent

Bepaalt de zin van je leven op aarde.

Niet wat je bereikt, maar wat door jou

Heen straalt bepaalt de waarde van je leven.

 

Niet om je rijkdom gaat het, niet

Om je aardse schatten, alleen maar

Om de vraag of je goed afgestemd bent,

Een zuiver kanaal voor de goddelijke liefde.

 

Werk dan met volharding en geduld

Aan jezelf, voed jezelf op

Zodat jouw liefde onvoorwaardelijk wordt,

Zuivere weerschijn van de goddelijke liefde.

 

Werk met geduld aan jezelf en wees mild

Voor jezelf. Kijk met humor, in een geest

Van aanvaarding naar jezelf.

Dan zal het aangezicht van God gaan oplichten

In jouw ogen, zal Zijn stem klinken

In jouw woorden, en Zijn liefde

Voelbaar zijn in jouw tederheid.

 

Soms gebeurt het onverwacht:

Dat verdriet jouw leven binnentreedt

En je volkomen beheersen gaat.

Soms gebeurt het dat je de controle verliest

En alleen nog pijn kent, alleen nog vragen stelt.

 

Maar als je het heft uit handen

Durft te geven, als je de wanhoop

Niet wegsluit, maar die stap voor stap

Doorleeft, dan zul je gevoelig worden

Voor het geheim van de Geest.

 

En als de Geest jouw leven leiden gaat,

Word jij een nieuw en ander mens,

Leef je niet langer in de sfeer

Van de aarde, maar leef je voortaan

In de sfeer van de Geest – dus van de liefde.

 

Wanneer dat geheim in jouw leven openbloeit,

Heb je het geheim van het leven gevonden –

Heeft de Geest jou gevonden en ben je

Vanuit de sfeer van de dood overgezet

In de sfeer van het eeuwige leven –

Want liefde en Geest kunnen niet sterven.

 

Zo wordt in het diepste donker

Het hoge licht van God in jou geboren !

Hanst

Reageer