Heelheid

Heelheid

Laat je hart spreken. Geef aandacht aan je diepste wezen. Je bent niet je denken, je bent niet je voelen, je bent niet je lichaam. Het klinkt wellicht vreemd maar je bent het in zeker opzicht ook weer wel.
Maar aan al deze fenomenen gaat iets wezenlijkers iets blijvends vooraf.
Er is iets in jou dat niet gevoelig is voor tijd, iets dat nooit geboren is en ook nooit zal sterven.
Al je zoeken en al je streven is gericht op het bereiken en het realiseren van iets.
Je geeft inhoud aan dit leven, je ontdekt wat er in dit beperkte menselijke leven, in deze beperkte menselijke vorm allemaal mogelijk is. Je bent daarbij op zoek naar vervulling, naar geluk.
Je voelt dat er iets ontbreekt, je bent niet compleet. Je hebt een gevoel, wellicht een vage herinnering aan heelheid, geborgenheid onvoorwaardelijke liefde. Iets uit de tijd toen je nog maar net verbonden was met dit lichaam. Een heelheid met de wereld een heelheid met al dat is, een heelheid met, zo je wilt GOD. Het goddelijke dat inmiddels diep in jou verborgen is.
Verborgen onder een laag ideeën, concepten, oordelen en vooroordelen. Deels door conclusies uit je eigen ervaring en leven, deels ingegeven door de cultuur en je omgeving. Steeds wanneer je iets denkt te weten over jezelf, beperk je dat wat je werkelijk bent. We verdelen de wereld en onszelf in goed en fout, geschikt en ongeschikt, bemind en onbemind, man vrouw en ga zo maar door.
Elke benoeming halveert de heelheid die je bent. Jij bent alles, jij bent God in expressie. God drukt zich door jou uit. Laat zich door jou zien aan de wereld en de mensen om je heen. Net zoals de mensen om jou heen jou laten zien wie en wat God is.
Stop met te geloven dat je onvolmaakt bent, dat je goed of fout kunt handelen.
Jij bent een ziel die ontdekt via ervaring wie en wat het is. Je mag kiezen voor het licht en je mag kiezen voor het duister. Keuzes voor het licht brengen je dichter bij wie je werkelijk bent. Je ervaart ruimte, liefde, mededogen, vrede. Keuzes voor de duistere kant brengen je gevoelens van zwaarte, boosheid, afgunst, haat.
Je systeem geeft aan of je op de weg naar je hogere Zelf bent of dat je nog enige tijd moet dwalen voordat je de “Juiste”weg kunt volgen. Het uiteindelijke doel, zelfrealisatie, verlichting, eenheid met God kun je niet ontlopen. Het is je eeuwige en uiteindelijke bestemming. Je mag er net zolang over doen als je wilt. Je mag er net zoveel levens over doen als je wilt. Uiteindelijk heb je genoeg van pijn en verdriet en ga je kiezen voor de lichtheid van het bestaan. Geen wensen, geen verlangens, geen oordelen of veroordelingen. Je ziet en ervaart wat er in het leven te ervaren is en hebt daar volledig vrede mee. Sterker nog, je weet dat alles wat je in het leven tegenkomt, alles wat je in het leven ervaart door jezelf is gecreëerd. Jij hebt zelf de sporen uitgezet in het oerwoud. Jij hebt zelf de bomen gemarkeerd. Je volgt je eigen spoor en je eigen leiding. Jij bent, op een hoger niveau, baas in jouw wereld. Elke gebeurtenis en elke ontmoeting heeft tot doel om jou je eigen grootsheid te laten zien en te ervaren. Jij bent God in expressie, jij bent God die zich aan de wereld laat zien. Jij bent een lichtend voorbeeld voor je omgeving. Een omgeving die jezelf hebt gekozen om jouw licht te laten schijnen. Omstandigheden die jij hebt gekozen om een maximale groei te kunnen realiseren.
Bevrijd jezelf van elke overtuiging dat je niet de moeite waard bent. Bevrijd jezelf van de overtuiging dat je onbeduidend bent. Je waarde staat vast en is onomstreden. Jij bent het licht in de wereld, jij straalt als de helderste ster en ook jij bevrijdt jezelf uiteindelijk uit de cyclus van geboorte en dood om uiteindelijk je eigen grootsheid te zien stralen. Jouw zuivere licht als een baken voor anderen.

27.4.2013

 

Reageer