Jij bent geluk!

Geluk

Mensen zoeken geluk en proberen dit te bereiken door het vergaren van kennis, bezittingen of relaties met andere zielen.
Hoe moeilijk lijkt het om gelukkig te zijn. Maar als we het idee van geluk onder de loep nemen, dan blijkt dat dat wat ons schijnbaar geluk brengt, niet universeel te zijn. Het is niet voor iedereen hetzelfde en niet iedereen ervaart een belevenis een contact of een bezit op de zelfde manier.
Sterker nog, zelfs wijzelf ervaren zaken op een ander moment op een andere manier.
Dit klinkt ingewikkeld maar het wordt duidelijker aan de hand van een voorbeeld.
De nieuwe auto, de nieuwe relatie het nieuwe huis lijken ons aanvankelijk een geluksgevoel te geven.
Maar naarmate de tijd verstrijkt blijkt dit zelfde object opeens minder in staat dit geluksgevoel teweeg te brengen.
Was het in de eerste plaats wel in staat ons gelukkig te maken? Zijn wij wel gelukkig te maken? Is geluk iets dat bereikt kan worden?
Bijzondere vragen in een tijdperk waarin de media hun uiterste best doen om je te laten geloven in de maakbaarheid van geluk. Een nieuw product, een nieuwe baan, een nieuwe relatie worden voorgesteld als geluksbrengers. Maar zijn ze dit eigenlijk wel.
Kort gezegd kun je geluk verwerven. Is het iets dat te bereiken is, iets dat haalbaar is.
Mijns inziens en daar mogen we wat mij betreft best van mening over verschillen, is geluk een essentieel onderdeel van wat je bent. Jij bent gelukt. Ja werkelijk, jij bent geluk en je bent nooit gescheiden geweest van geluk.
Geluk, liefde , licht zijn dezelfde dingen.
Hoe kan je dit geluk ervaren. Hoe kun je gelukkig zijn. Hoe kun je gelukkig worden.
Geluk ervaar je als een onverbrekelijk deel van jezelf of van je ZELF, als je helemaal stil wordt.
Iedereen kent deze momenten. Het zijn momenten van verstilling. Die momenten waarop je denken even helemaal stil valt.
Die momenten waarop je geen oordeel hebt over wat je waarneemt. Het zijn de mooiste momenten uit je leven. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind, de schoonheid van een boom, een zonsopgang een zonsondergang of je komt in de winter `s avonds of `s nachts buiten en ziet een stralende sterrenhemel. Even val je helemaal stil. Even val je helemaal samen met dat wat je waarneemt. er is even geen scheiding tussen jou en de sterrenhemel of tussen jou en de zonsondergang.
Even is er geen denken , even is er alleen maar de waarneming en dat wat je waarneemt brengt je in direct contact met je diepste zelf, met je diepste kern. Op een dergelijk moment heb je helemaal niets nodig. Alles wat er dan is, is helemaal perfect. Het is perfect omdat je ego, je denken er zich voor een fractie van een seconde niet mee bemoeit maar je helemaal opgaat in de ervaring.
In de luwte van het denken, op het moment dat denken en ego even helemaal wegvallen heb je zicht op wie en wat je werkelijk bent. Jij bent liefde, jij bent geluk, maar vanuit je menselijke perspectief zie je je eigen grootsheid en je eigen schoonheid niet.
Het denken en het ego hebben altijd wel ergens een mening over. Ze hebben altijd wel een idee van wat goed of fout is, van hoe iets hoort of hoe iets zou moeten zijn.
Toch ben ik er van overtuigds dat alles perfect is zoals het zich aandient, zoals het zich aan jou laat zien. Jij bent perfect zoals je bent, jij bent een ziel die het uitprobeert wat het is om mens te zijn, jij bent God in expressie. Je mag genieten en ervaren zonder oordeel, zonder schaamte en zonder schuldgevoel. Wordt stil en zie je eigen grootsheid, wordt stil en zie de schoonheid van de schepping, zonder oordeel, zonder idee van hoe het zou moeten zijn en zie je zelf voor wat je werkelijk bent, een prachtige ziel in een menselijke ervaring. Jij probeert uit wat het is om mens te zijn onder de huidige gegeven omstandigheden. Zie hoe mooi je bent, Zie hoe mooi de wereld is. Het leven biedt alles en iedereen de kans om te bloeien en te groeien en zichzelf tot expressie te brengen. Steeds opnieuw,

 

 

Eef Lamers 1.2.2014
 

 

 

Reageer