Levensstroom

eigen foto
 

Levensstroom

Jij bent het waar het leven zich in afspeelt. Het leven stroomt door jou heen en wordt zo kenbaar, door jou gezien en ervaren.Jouw voor- en afkeuren doen daar niets aan af. Voor en afkeuren zijn aangeleerde structuren van het egoïsch denken.

Het leven stroomt door jou heen. Je drijft erin als in een rivier. Midden in de stroom drijf je makkelijk mee. Je voor – en afkeuren laten je naar de ene of de andere oever grijpen. Het meedrijven wordt dan vechten. Je gaat een gevecht aan met het leven zelf. Daarmee creëer je pijn verdriet je creëert ongeluk en ontevredenheid.

Laat je meestromen.
Doorzie je wensen en verlangens voor wat ze zijn, aangeleerde ideeën over wie je denkt te zijn of wie je zou willen of moeten zijn.Je bent een prachtige volmaakte ziel in een menselijke ervaring.
Ervaar je mens-zijn in al haar facetten.
Een diamant schittert telkens weer anders, ieder facet heeft zijn eigen charme.
Wanneer je een voorkeur krijgt voor een bepaald facet ontstaat ook een afkeur voor een ander facet. Het geheel oogt daardoor minder fraai.
Jou aangeleerde voor c.q. afkeur creëert imperfectie, in ieder geval in je eigen beleving.
Alles is al perfect zoals het is. Geniet ervan, laat je meedrijven met de stroom. Laat het leven door je heen stromen, vrij zonder voor of afkeuren.Alleen dan ervaar je het leven als genieten, vrij, onbevangen steeds nieuw. Probeer niet steeds je prettige herinneringen te herbeleven maar creëer en ervaar steeds nieuwe.Leef vrij, zonder vaste patronen of gewoontes en beleef het leven steeds nieuw spannend en verrassend in al haar schoonheid

Reageer