Liefde 2

Liefde

Liefde faalt niet voor jou als je afgewezen of verraden of ogenschijnlijk niet geliefd wordt. Liefde faalt in jouw geval als jij afwijst, verraadt en niet lief hebt. Trek je daarom niet terug uit relaties. Wees kwetsbaar. Wees gewond indien nodig en verdraag die wonde of die pijn.

Straf de ander niet in liefde.
Communiceer met elkaar, disciplineer elkaar zelfs, maar neem geen afstand van elkaar of onthoudt elkaar de kennis van liefde niet.

Realiseer je dat iedereen lief wil hebben en geliefd wil zijn door de ander in liefde.

Heb daarom lief. Doe dit liever dan enige poging te doen om het gevoel afgewezen te zijn kwijt te raken.

Je afgewezen voelen is de pijn voelen van niet geliefde te zijn. Sta die pijn toe, maar laat het niet het gevoel van liefdeloosheid worden. Wees kwetsbaar en bijgevolg niet beledigd. Als je alleen maar gewond bent zul je nog steeds de behoefte kennen om lief te hebben.

Zij die liefhebben zijn liefde, en het is onvermijdelijk dat anderen hen lief hebben. Zij die alleen liefde zoeken zijn zelf de liefde niet, en dus vinden ze hem niet (zelfs als ze geliefd worden, hebben ze er geen weet van). Alleen diegene die lief heeft is beminnelijk.

Liefde is eenheid ervaren.
Kijk vanuit deze liefde naar gedachten, gevoelens, lichaam.
Zie en weet.

Reageer