Bewustzijn

Bewustzijn

 

Geheel zonder wensen en verlangens zijn. Alleen maar aanwezig. Wat zich ook aandient of laat zien is prima. Het verschijnt allemaal in de ruimte die ik ben. Gedachtes gevoelens sensaties geluiden beelden, het is allemaal prima. Ze verschijnen om weer te verdwijnen. De enige constante ben ik.
Ik zeg dan wel ik, maar die ik is onbenoembaar, ondefinieerbaar. Bewustzijn dat zich bewust is van zichzelf. Overal en nergens, gewoon aanwezig altijd. Tijdens waken slapen dromen en diepe slaap.
Steeds aanwezig,
zonder te oordelen. het heeft geen mening geen standpunt geen overtuiging. Niets dat het verbind met denken. Zo zuiver zo puur. alleen maar zijn. De ruimte waarin alles zich afspeelt. De ruimte waarin iedere vorm in welke gedaante dan ook verschijnt om er ook weer in te verdwijnen.

De leegte die je ervaart als je je verbaast of verwondert. Even is het stil even ben je verbonden met je diepste kern. Een fractie van een seconde later start het denkien weer en neemt je mee in de wereld van het mentale, in de wereld van de illusie. Voor heel even ben je weer gestorven. Op het moment dat je je weer bewust bent reïncarneer je eigenlijk weer. Je sterft en reïncarneert voortdurend zelfs al in dit leven. Je laat je leiden door de programma`s die in je opgeslagen zijn in de loop van je leven. Je maakt je druk, wind je op over allerlei zaken, je verzet je tegen dat wat zich aandient in de vorm van beelden geluiden overtuigingen en meningen Jij bent het er niet mee eens jij zou het anders doen je zou het anders willen. Op basis waarvan dan. Dat waarmee jij je identificeert is een gedachtenconstructie. Het is niet echt. Niemand behalve jij ervaart het zo, neemt het zo waar. Het is alleen maar een tijdelijke vorm waarmee jij je verbindt of verbonden hebt.

Wees geheel zonder wensen of verlangens. Laat alles er gewoon zijn. Zie het voor wat het is. Het is dat wat zich op dit moment aandient in je leven. Ga ermee om, verzet je er niet tegen. Het is gekomen en zal ook weer gaan. Net als de druppel die opspringt uit de vloeistof. Even is er plaats, tijd en ruimte. Maar wanneer de druppel weer vervloeit met het geheel is er geen tijd en ruimte meer er is alleen maar zijn. Aanwezig zijn in het geheel. Wees bewust aanwezig en geniet. Ervaar de schoonheid van het geheel. Alles is nu aanwezig en alles is goed zoals het is. Je denken je verwachtingen je verlangens en je wensen maken dat het huidige moment niet goed is.
Het is echter perfect zoals het is. Jouw verzet doet daar niets aan af. Het maakt dat je het huidige moment niet bewust waar kan nemen zoals het is. Je neemt slechts het verschil waar met jouw ideeën en verlangens. Wees stil en weet dat alles goed is. Alleen in de stilte, in het bewust aanwezig zijn ligt je ware natuur en dus diep intens geluk verborgen.

11 december 2011

Reageer