Hereniging

hereniging

Denken zwijgt in gouden glans

elfen zwieren in lichte trance.

kristallen in ’t morgenlicht

een glimlach op Uw aangezicht.

Niet meer moeten niets meer willen

geen zuchtje wind, blaren verstillen.

Niets roert zich nog, verlangen intens

Weemoedig verkennen,  de ziel in mens.

Wil me bevrijden, wil weer gaan zien

dat ik de hemel op aarde verdien.

En blaas ik mijn laatste adem tot besluit

dan gaan Uw licht en Uw liefde naar mij uit.

Herenigd  in Uw licht in ’t eeuwig bestaan,

onvoorwaardelijke liefde, kan mij nooit meer ontgaan.

13.4.2013

Reageer