zoeken

zoeken

Zou je je willen verbinden. Verbinden met jezelf en verbinden met de ander?
Is er eigenlijk verschil tussen jou en de ander? Is er echt een wezenlijk verschil tussen jou en de ander of ben je slechts een vorm? Ben je slechts een expressie van het eeuwige.
Ben ik een sterfelijk wezen? Ben ik beperkt en heb ik beperkte mogelijkheden of ben ik meer dan dat.
Hoe zou mijn leven eruit zien als ik slechts de vorm was? Als ik alleen maar dit lichaam was?
Ik zou sterfelijk zijn slecht een onbelangrijke vorm in de constante stroom van veranderingen.
Maar als ik naar mezelf kijk, als ik naar mijn herinneringen kijk, zie ik een constante waarde, zie ik iets dat er altijd al was en iets dat er altijd al is geweest.
Ik manifesteer me nu in deze vorm. Dit lichaam deze gedachte dit gevoel, maar ik ben me bewust dat er meer is, ik, de ziel manifesteer me in de vorm. ik laat me zien, ik laat me gelden.
Maar is er ondanks dat een diepere waarde? Is er iets dat er altijd al is geweest.
Ben ik onaantastbaar, onaanraakbaar is er iets dat al deze waarde te boven gaat? Is het mogelijk dat er aan mij een einde komt? Ben ik geboren? Ga Ik sterven? Is mijn leven een momentopname in het eeuwige of ben ik het eeuwige, dat zich even laat zien in de vorm.
Ik voel dat er aan mij bewustzijn vooraf gaat. Ik ben bewust ik zie mezelf. Ik zie mezelf niet als het lichaam maar als de eeuwige bron. Ik ben het goddelijke dat zich laat zien in het tijdelijke. Ik ben dat wat zich laat zien, dat wat zich manifesteert.
Ik neem een vorm aan, maar ben dat wat vormeloos is. Ik verschijn slechts aan jou, ik laat mezelf zien maar ben zoveel meer. Ik hoef niets ik ben niets. Ik neem een vorm aan maar ben alles wat er is.
God laat zich zien in de vorm, maar gaat aan elke vorm vooraf.
Waarom zou je vasthouden aan een vorm? waarom denk je dat je beperkt bent? Is er eigenlijk iets dat jou kan begrenzen? Ben je te vangen in een begrip of een vorm?
Jij bent het licht van de wereld jij bent liefde, jij bent licht, jij bent passie, jij bent het eeuwige dat aan elke vorm vooraf gaat. God laat zich zien door jou! Het licht straalt door jou heen!
Niets kan je beperken. Stem je af op liefde, op compassie, op vrede en ontdek dat jij hierin altijd al aanwezig bent geweest. Jij bent een goddelijke expressie, je wordt gezien, je wordt ervaren.
Volledige liefde, oneindig verlangen, ongebonden en vrij. Jij bent voor altijd in mij en ik ben voor altijd in jou. Geen verschil, geen dualiteit alleen maar zijn, tot in eeuwigheid.

9.4.2013

 

Reageer