Loslaten

Loslaten

Loslaten klinkt als iets dat je zo even doet. Je hebt iets in je hand je opent je vingers en dat wat je vasthoudt, valt op de grond. Dat lijkt eenvoudig genoeg.
Maar wat betekent nu eigenlijk loslaten in de ruimere zin. In de spirituele of persoonlijke betekenis.
Je zult je er eerst van bewust moeten zijn dat je iets vasthoudt. Wat is dat dan.
Waar houd je zo angstvallig aan vast?
Vaak is dat iets dat je bent gaan beschouwen als jezelf of behorend bij jou. Uitlatingen als “Ja, zo ben ik nu eenmaal”horen daarbij. Je hebt geleerd of je zelf aangeleerd in bepaalde omstandigheden of situaties op een bepaalde manier te reageren.
De wijze waarop je reageert is aangeleerd. In het verleden heb je geleerd dat je zo moet reageren. Meestal kwamen dit soort boodschappen van autoriteitsfiguren uit je omgeving, je ouders, de leerkracht, de pastoor, de imam de trainer van je team of een leidende figuur uit de klas.
Je hebt hun maatstaven, hun manier van denken geïnterneerd, je eigen gemaakt. Daarbij heb je jezelf bepaalde manieren van reageren aangeleerd omdat ze je wel cool leken of dat ze je een gevoel van eigenwaarde gaven.
Deze reactiewijzen zijn aangeleerd en zijn zeker niet wat je bent. Jij bent zoveel meer en je kunt ook altijd besluiten om dingen anders te doen.

Je gebruikelijke manier van reageren veranderen is een vorm van loslaten, je gaat dingen anders doen anders oplossen je gaat je er anders bij voelen, je gaat er anders over denken. Het kernwoord bij deze veranderringen is bewustzijn. Je gaat in tegenstelling met hoe je het vroeger deed, bewust kiezen hoe je zou willen zijn, hoe je zou willen reageren.
Op het moment dat je bewust besluit om anders te reageren, dingen anders aan te pakken, zul je altijd op weerstand stuiten van mensen in je omgeving. Zij zien het niet graag dat je verandert. Het liefst hebben ze dat je dezelfde blijft en hetzelfde reageert. Niet omdat ze je een eventuele verandering misgunnen, maar omdat het henzelf een ongemakkelijk gevoel geeft. Ze hebben een beeld van jou en van jouw reacties en vinden het lastig om zich aan te moeten passen aan nieuwe omstandigheden. Het liefst houden ze alles bij het oude. Dat is wel zo veilig en overzichtelijk.

Laat je echter niet weerhouden om te groeien, om je werkelijke potentie tot expressie te brengen.
Jij bent het meer dan waard dat je jezelf veranderd, dat je nieuwe wegen inslaat die je dichterbij brengen bij je werkelijke aard.

Houd oude overtuigingen en reactiepatronen tegen het licht en kijk of ze nog voor je werken. Als je het idee hebt dat ze niet meer effectief zijn of je niet datgene brengen wat je ervan verwacht, laat ze dan in liefde los. Ooit had je ze blijkbaar nodig, ooit brachten ze jou een zekere mate van authenticiteit en geborgenheid. Maar als je nu tot de conclusie komt dat ze niet meer effectief zijn, je niet meer dienen, dan mag je ze los laten.
Je doorziet ze en gaat bewust kiezen voor andere overtuigingen of andere reactiepatronen.
Veroordeel jezelf niet voor de manier waarop je zaken in het verleden bekeken hebt of voor de manier waarop je in het verleden hebt gereageerd. Jij bent een plan in ontwikkeling. Je leeft, dus je verandert. Je hebt het recht op die veranderingen, op die groei.

Je leeft zoals Neale Donald Walsch het zegt steeds volgend de hoogste visie die je van jezelf hebt. Vandaag ziet die hoogste visie er anders uit dan morgen. Je bent een kunstwerk in aanbouw, je bent onder constructie. Je bent al prachtig en je wordt steeds mooier. Kijk met waardering en liefde naar jezelf, dan zul je ook jouw wereld op dezelfde manier tegemoet treden. De wereld zal zich dan op een andere manier aan je vertonen.
De liefde en de schoonheid die je in jezelf ziet zul je ook in je wereld zien. Je gaat steeds vaker mensen aantrekken in je directe omgeving die op hetzelfde energie niveau zitten als jij. Je ontmoet meer schoonheid, genegenheid en liefde doordat je die ook in jezelf herkent.

Leef vrij, ongevangen en bewust. Kijk naar jezelf zoals een moeder kijkt naar haar kind dat net leert lopen. Vol verwondering en liefde voor die eerste paar passen. Jouw schreden in deze wereld zijn niet anders, je doet het voor de eerste keer en probeert er het beste van te maken. Wie kan jou iets verwijten of iets kwalijk nemen. Je doet gewoon je best, naar beste eer en geweten.
Dat wat niet meer voor je werkt verander je, laat je los, en zo komt het goddelijke dat door jou heen schijnt steeds meer aan het licht. Wees lief voor jezelf, je bent het waard. Heb vertrouwen in het universum, het al, god. Alles wat zich aan je laat zien in je leven, alles dat voorbij komt is de bedoeling en wil je steeds meer en mooiere aspecten van jezelf laten zien.

Jij bent een prachtige ziel in een menselijke ervaring.

Eef Lamers 14.4.2012

Reageer