verleiding

images_open-heart

Verleiding

 

We staan vanaf de dag dat we maar enig besef hebben dat we bestaan bloot aan de verlokkingen van de wereld.  Onze hele westerse wereld, en helaas inmiddels ook een groot deel van de rest van de wereld, staat in het teken van consumeren en genot nastreven. We vinden het inmiddels al de normaalste zaak van de wereld dat we dagelijks via alle media worden verleid om steeds maar meer en steeds maar onzinnigere zaken te bezitten of te consumeren.

Snoep, koek, chips en drankjes waarvan we weten dat ze niet goed voor ons zijn worden ons via zeer geraffineerde reclames aangesmeerd en alsof het de normaalste zaak van de wereld is, worden deze verleidingen vooral gericht op de meest eenvoudig te beïnvloeden groep, onze kinderen.

Zij zijn nog aan het ontdekken hoe de wereld waarin zij leven in elkaar zit. Zij vertrouwen daarin op de leiding en het oordeel van de volwassenen. Zij weten niet beter als dat het voortdurend op jacht gaan naar de volgende bevrediging, nu eenmaal is zoals de wereld draait. Onze wereld draait om verlokkingen en verleidingen. We worden als vee gemanaged in de richting die de commercie voor ons heeft bedacht. Niet omdat het ten goede komt aan de wereld of de mensen , maar omdat het voor hen winst oplevert. Om al deze verlokkingen te kunnen betalen, werken we de hele dag, laten de zorg en de opvoeding van onze kinderen over aan anderen en ploffen we `s avonds moegestreden op de bank en laten ons gedachteloos wegvoeren van het meest waardevolle in ons leven, onszelf en onze kinderen.

De propaganda van de commercie samen met de entertainment industrie is erop gericht jou te laten vergeten wie je eigenlijk bent, jou af te houden van zelfstandig nadenken en het maken van logische keuzes. We willen, als we er ook maar even over nadenken het beste voor ons zelf en onze kinderen.

Toch geven we ze dingen te eten en te drinken waarvan we weten dat ze niet goed voor ze zijn. We stellen ze bloot aan indrukken en verleidingen, die een negatieve invloed hebben op hun ontwikkeling en hun zelfbeeld. Je hoeft daarbij alleen maar te denken aan de gewelddadige films en computerspelletjes. Wat voor een wereldbeeld willen we eigenlijk dat onze kinderen hebben, een beeld van een liefdevolle zorgzame wereld of een wereld van geweld en egoïsme. Een wereld van het recht van de sterkste, een wereld waarin geweld verheerlijkt en geromantiseerd wordt?

We hebben voor onszelf een wereld geschapen waarin we dit allemaal normaal vinden, waarin we het de gewoonste zaak van de wereld vinden, dat het grootste deel van onze planeet onvoldoende te eten heeft en leeft in armoede. We zijn het als de normaalste zaak van de wereld gaan zien dat anderen, om winstbejag, ons en onze kinderen proberen te verleiden tot het consumeren van schadelijke stoffen en het kopen van allerlei, zogenaamd onmisbare producten. Zij worden daarin bijgestaan door wetenschappers en psychlogen die precies weten hoe de menselijke psyche te beïnvloeden is. Deze verleidingstrucs worden niet alleen op ons gericht maar ook op de aller kwetsbaarste en meest beïnvloedbare groep, onze kinderen.

De handelaren hebben het in onze wereld voor het zeggen en hun doelstellingen hebben meestal niets te maken met het creëren van een mooiere en betere wereld voor iedereen.

Jezus verjoeg volgens het nieuwe testament de handelaren en geldwisselaars uit de tempel, het huis van zijn vader zoals hij het noemde. Een prachtig beeld van een boze en bevlogen jongeman die de heiligste plaats in Jeruzalem ontdoet van verleidingen en verlokkingen.

Nu is het vaak zo met de verhalen in de bijbel, dat er onder het eigenlijke verhaal een diepere spirituele boodschap ligt. Wellicht dat er met de tempel, het huis van zijn vader het menselijk lichaam wordt bedoeld. Het menselijk lichaam is de tempel waar het allerheiligste, het altaar van de liefde wordt bewaard, namelijk het hart.

Alleen via het liefdevolle hart zijn we in staat werkelijk in contact te komen met het mooiste en diepste in ons zelf. Alleen via het hart kunnen we in contact komen met het goddelijke ZELF.

Alleen als we denken, voelen, leven en handelen vanuit het liefdevolle hart, kunnen we een wereld scheppen die tegemoet komt aan de wezenlijke behoefte van alle levende wezens.

Daarvoor is het nodig dat we ons niet langer laten verleiden en leiden door de verlokkingen van de commercie, maar keuzes gaan maken waarvan we weten dat ze goed zijn voor onszelf, onze kinderen en onze wereld.

Verander de wereld en begin met je weer bewust te worden wat werkelijk belangrijk is in je leven.

Ontdoe je van alle verleidingen en verlokkingen en maak weer keuzes op basis van het gezonde verstand en een open en liefdevol hart.

 

Eef Lamers 9.10.2014

Reageer