Verloren

Verloren

 

Voel jij je soms ook verloren. Verloren in de wereld? Verloren tussen familie en vrienden?

Je wilt wel het gevoel van verbinding ervaren maar heb steeds de indruk er niet echt bij te horen.

Je doet wel je best, je probeert het echt maar op de een of andere manier voelt het allemaal onecht.

Je weet hoe het van binnen voelt, hoe je zelf bent, wat jezelf van het leven wilt, maar op de een of andere manier  begrijpt je omgeving er helemaal niets van.Ah joh, je snapt het verkeerd, het is maar een fase waar je doorheen gaat!

Maar eigenlijk, diep van binnen weet je beter. Er is een diep, sluimerend gevoel, iets dat zegt dat alles anders is dan je tot nu toe had gedacht. Iets dat je vertelt dat het leven iets anders is dan de opsomming van wat je gedaan hebt, welke ervaringen je hebt opgedaan of welk materieel bezit je hebt bereikt of nagestreefd.Je weet dat er meer is. Je hebt het ervaren. Er is iets diep in jou, dat zichzelf tot expressie wilt brengen. Iets dat waarde heeft, iets dat er altijd is geweest. Je diepste kern, de onvoorwaardelijke jij. Jij die nergens aan wilt voldoen en nergens aan hoeft te voldoen. Jij die zoekt hoe je jezelf tot expressie kan brengen in deze verwrongen door het denken  misvormde wereld.Het denken dat in staat is om massavernietigingswapens te bedenken en te fabriceren.

Maar jij, je diepste kern heeft gevoeld aan de universele liefde, aan het ultieme gevoel onvoorwaardelijk bemind te zijn. Niet om wat je hebt gedaan, gestudeerd of hebt bereikt maar gewoon omdat jij jij bent. Die pure ziel in een menselijke ervaring die uitprobeert wat het is om mens te zijn. Diep, heel diep van binnen weet je dit allang. Je hebt allang ervaren dat jij puur bent, onvoorwaardelijk en eeuwig. Je bent nooit geboren en zult ook nooit sterven, omdat je een deel bent van dat wat is. Je bent slecht in de duale wereld een tijdelijke speler. Je ervaart in de duale wereld wat het is om mens te zijn. Om te geloven in goed en kwaad, Om te geloven in moeten en mogen. Om te geloven in voorwaardelijke liefde. Toch is het gevoel en het verlangen naar onvoorwaardelijke geborgenheid en liefde nooit weg geweest. Je wist steeds dat het bestond en eigenlijk altijd bestaan heeft. Het is dat wat jij zelf ten diepste bent, alleen door af te dalen in de stof, in een lichaam vergeten bent. Je hebt jezelf verloren in de stof, maar je zult je weg zeker terugvinden. Je kunt je doel niet ontgaan. Je zult altijd arriveren. Jij bent een ondeelbaar deel van GOD, een ondeelbaar deel van AL dat is. Je staat er ogenschijnlijk los van en toch ben je er onverbrekelijk mee verbonden. Laat je niets wijs maken. Jij bent liefde, jij bent vrede jij bent goddelijk. Slechts tijdelijk kun je leven in de veronderstelling dat dit niet zo is, maar alleen al in de herkenning van schoonheid, van pure liefde bewijs je keer op keer dat je goddelijk bent. Je kunt alleen maar schoonheid heelheid en liefde herkennen, als dit al een deel is van wat je bent.

Zie je eigen heelheid, ervaar de heelheid en de schoonheid van anderen. Ook al manifesteren zij zich op een manier die volgens jouw ideeën en maatstaven niet goed is. Weet dat elk levend wezen het licht van het goddelijke in zich heeft en dat slechts jouw oordeel en veroordeling de illusie kan wekken, dat het niet goddelijk is. Leef vrij en ongedwongen, weet dat je zienswijze beperkt is, weet dat je blik op de werkelijkheid niet werkelijk waar is. Geniet en ervaar wat het leven jouw te bieden heeft. De ervaring van jezelf in relatie tot de wereld om je heen. Jouw blik en ideeën op de wereld doen daar geen afbreuk aan. Het is slechts een tijdelijke en onvolledige visie van wat is. Ervaar wat is in al zijn facetten en geniet en weet dat je perfect bent zoals je bent en dat je onvoorwaardelijk wordt bemind en gewaardeerd. Herken deze waarheid en leef je leven intens en weet dat het goed is, dat jij pefect bent zoals je bent, een deel van God in expressie.

 

Eef Lamers 4.2.2013

 

Reageer