Geschreven meditaties

Hieronder zul je een aantal van mijn geschreven meditaties aantreffen. Enkele meditaties uit dit lijstje zul je ook aantreffen bij de gesproken meditaties. Het is een goed idee om de meditaties uit te printen. Een flikkerend beeldscherm helpt niet echt om een tekst rustig te kunnen lezen.

Eerste meditatie

Voordat we aan deze ontspannende oefening, meditatie beginnen, zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden.

Trek de telefoon eruit en ga op een rustige plaats zitten of liggen.

Als je zit, zit dan met je rug zo recht mogelijk en leg je handen in een ontspannen houding en je voeten naast elkaar stevig op de grond.

Als je ligt lig dan op een gladde rechte ondergrond met je benen iets uit elkaar en je armen naast je lichaam.

Alles wat je tijdens deze oefening ervaart is goed. Het doel is het ervaren op zich. Wat dat dan ook is.

Elk gevoel en elke ervaring is helemaal goed. Het is jouw gevoel en jouw ervaring.

Sluit nu de ogen en richt je aandacht op de ademhaling zonder dat je daar bewust iets aan veranderd.

Voel hoe je lichaam in en uit ademt, hoe de lucht je lichaam instroomt, en hoe de lucht ook weer het lichaam verlaat, zonder dat jij daar iets aan hoeft te doen.

Het lichaam zorgt helemaal voor zich zelf, jij neemt het alleen maar waar.

Het lichaam is een fijn en gevoelig instrument, waardoor jij in staat bent dit leven te ervaren.

De ademhaling bestaat uit 4 fases. De inademing, een korte pauze, de uitademing en dan weer een korte pauze.

Wees je bewust van deze fases.

Tel nu voor jezelf, terwijl je je bewust bent van de verschillende fases, iedere ademhaling tot je bij tien bent.
Als je bij tien bent, begin dan gewoon weer bij één.
Mocht je, doordat je even in gedachten bent de tel kwijt raken , begin dan ook gewoon weer bij één. Alles is goed.

alleen maar rustig voelen en tellen van je ademhaling.
Laat nu de ademhaling weer geheel over aan je lichaam en wees je lichaam dankbaar voor het werk dat ht al zoveel jaren voor je doet.

Ga nu in gedachten met je aandacht naar je voeten, voel zonder te bewegen je voeten.

voel je onderbenen, voel je boven benen

voel je buik en je borstkast

voel je billen en je rug helemaal tot aan de schouderbladen.

voel je nek en je hals

voel je mond, je neus, je ogen en je kruin.

Of je het allemaal goed of niet goed kan voelen is niet van belang, alles wat je voelt alles wat je ervaart is goed.

We gaan nu denken aan dingen die ons een prettig gevoel geven.

Een mooie bos bloemen, een zonsopgang, een vriend, een vriendin, een mooie ervaring
alles is goed.

Merk hoe je gevoel veranderd, als je aan iets moois of iets leuks denkt, al is het verschil nog zo klein, richt je aandacht op dat veranderende gevoel. al is het nog zo weinig, door je aandacht op het gevoel te richten laat je het groeien.

Jij bent in staat, om je gevoel te beïnvloeden, daar ben jij de baas over.
Het overkomt je niet, maar jij stuurt het aan. Alleen maar door je aandacht op dat fijne positieve gevoel te richten.

En terwijl je nu heerlijk ontspannen blijft genieten van dat fijne gevoel geniet je van de muziek.

Wordt je nu weer bewust van je lichaam.

kom nu weer terug in de ruimte waar je nu bent,

en open je ogen.
welkom terug.


Klik hier om naar het menu te gaan.

Zijnsmeditatie

Is een Boeddhistische meditatievorm waarbij je je aandacht houdt bij het huidige moment.
Alles wat zich in dit moment aandient is helemaal perfect, precies zoals het moet zijn.

Je bent je alleen maar bewust van alles wat zich aandient. Je doet er niets mee, je laat het er gewoon zijn. Dat wat zich aandient kunnen zintuiglijke prikkels zijn, zoals geluid, geur, beeld of smaak of gevoelens en gedachtes.

Alles wat zich aandient vind je prima, je laat het er gewoon zijn. Je gat er niet mee aan de slag, je benoemt het niet. Je hangt er dus geen naam labeltjes aan of een labeltje goed of fout.
Het is er gewoon en dat is prima. Je oordeelt en veroordeelt niet. Je bent volledig in het hier en nu en neemt gewoon alles waar.
Jij bent de waarnemer dat wat waarneemt en je bent(dit moet je ervaren en niet proberen te begrijpen via het denken) dat wat ervaren wordt. Wat je waarneemt valt samen met wat je waarneemt. Het maakt gewoon deel uit van jou. Je staat er dus niet los van.

Het is een proces van aandacht ontwikkelen en jezelf openen. En hoewel het allemaal in feite simpel is – het vermogen om aandachtig zijn is altijd in ons aanwezig – het beoefenen wordt vooral in het begin dikwijls als moeilijk ervaren. We zijn gewend “iets te doen om iets te bereiken” en we willen zo graag onze zaakjes beheersen en sturen. We hebben het idee iets te moeten “doen” om onszelf te veranderen. Maar het aandachtig zijn en jezelf openen leidt vanzelf tot toelaten, acceptatie en transformatie. Via dit proces kom je tot harmonie in jezelf en dat leidt tot vrede en geluk.


Klik hier om naar het menu te gaan.

In het bewustzijn van de waarnemer

Het is een van de belangrijkste soetra’s, een van de pure grondslagen van innerlijke chemie. Laat het diep in je hart doordringen. Het kan je transformeren, het kan je een nieuwe geboorte geven, een nieuwe visie, een nieuw universum. Het heeft twee betekenissen; beide betekenissen moet je begrijpen.

De eerste betekenis: er zijn twee soorten getuigen. De ene soort zijn de mensen om je heen. Je bent je er voortdurend van bewust dat je gadegeslagen wordt, waargenomen. Het creëert zelfbewustzijn in je. Vandaar de angst wanneer je op het podium tegenover een grote menigte staat. Acteurs ervaren het, dichters ervaren het, sprekers ervaren het – niet alleen de beginnelingen, maar zelfs zij die hun hele leven met toneelspelen verspild hebben. Wanneer ze het podium opkomen, komt een enorm beven in hen naar boven, een grote angst, of ze het kunnen klaarspelen of niet.

Met zoveel ogen op je gericht, wordt je teruggebracht tot een object. Je bent niet meer een subject, je bent een ding geworden. En je bent bang omdat ze je misschien niet waarderen. Misschien voeden ze je ego niet, misschien mogen ze je niet, misschien wijzen ze je af. Je bent nu in hun handen. Je bent teruggebracht tot een afhankelijke slaaf. Nu moet je op zo’n manier te werk gaan dat je gewaardeerd wordt. Hun ego’s moet je ondersteunen, zodat je erop kunt hopen dat zij als reactie jouw ego ondersteunen.

Wanneer je onder vrienden bent, ben je niet bang. Je kent ze, ze zijn voorspelbaar, je vertrouwt op elkaar. Maar wanneer je tegenover de anonieme menigte staat, komt er veel meer angst naar boven. Je hele wezen begint te trillen, je hele ego staat op het spel – je kunt falen. Wie weet? Je succes is niet gegarandeerd.

Dit is de eerste soort getuige. Anderen zijn getuige van je, en jij bent enkel een bedelaar. Dit is de situatie waarin miljoenen mensen leven. Zij leven voor anderen, vandaar dat zij alleen maar lijken te leven; in werkelijkheid leven ze niet. Ze zijn zich altijd aan anderen aan het aanpassen, want ze zijn alleen blij als anderen blij zijn met hen. Ze zijn voortdurend compromissen aan het sluiten, ze verkopen hun ziel, om een eenvoudige reden – opdat hun ego versterkt kan worden, opdat ze beroemd kunnen worden, welbekend.

Dit is de situatie waarin negenennegentig komma negen procent van de mensen leeft. Je kent maar één soort getuige – de ander. En de ander is altijd angstverwekkend.

..

Om mensen angst aan te jagen, hebben de priesters je door de eeuwen heen verteld dat God voortdurend naar je kijkt – je dag in dag uit constant in de gaten houdt. Jij slaapt dan misschien wel, maar hij slaapt nooit; hij blijft naast je bed zitten en kijkt. Hij houdt je niet alleen in de gaten, hij kijkt ook naar je dromen en je gedachten. Dus ga je niet alleen gestraft worden voor je daden, maar ook voor je dromen, voor je gedachten, je verlangens en je gevoelens. Geen moment, zelfs geen enkel moment is je toegestaan jezelf te zijn. Dat was een belangrijke strategie om mensen tot dingen te reduceren.

Waarom hunkeren we naar de aandacht van anderen? – omdat we hol zijn, zoals we zijn. Zoals we zijn, existeren we niet. Zoals we zijn, hebben we geen wezenscentrum. We zijn enkel lawaai, een menigte, een huis vol personeel dat met elkaar ruziet omdat de meester afwezig is of vast in slaap. We hunkeren naar de aandacht van anderen, zodat we tenminste een pseudocentrum kunnen scheppen. Als het echte ontbreekt, kunnen we tenminste vertrouwen op een pseudocentrum. Het geeft je een schijn van samenhang, het maakt je tot een persoon. Je bent geen individu – individualiteit is het aroma van een mens die echt gecenterd is, iemand die weet wie hij is.

De tweede vorm van getuige zijn is totaal anders, precies het tegenovergestelde. Het is niet zo dat je hunkert naar de aandacht van anderen; integendeel, je gaat aandacht aan jezelf besteden. Je wordt een getuige naar je eigen wezen. Je gaat je gedachten, verlangens, dromen, motieven, hebberigheden en jaloezieën gadeslaan.

Je creëert een nieuw soort gewaarzijn in je. Je wordt een centrum, een stil centrum dat alles wat er gebeurt blijft waarnemen.

Je bent kwaad en je neemt het waar. Je bent niet enkel kwaad, er is een nieuw element aan toegevoegd: je neemt het waar. En het verwonderlijke is, dat als je kwaadheid kunt waarnemen, kwaadheid verdwijnt zonder te zijn onderdrukt.

Het eerste type heilige moet het onderdrukken. Hij moet zijn seksualiteit onderdrukken, hij moet zijn hebzucht onderdrukken. En hoe meer je iets onderdrukt, hoe dieper het in je onbewuste verdwijnt. Het wordt een deel van je souterrain, en het gaat van daaruit je leven beïnvloeden. Het is als een wond waar het pus uit druppelt, maar je hebt die afgedekt. Juist door die af te dekken, word je niet gezond, heelt hij niet. Door die te verbinden, help je hem in feite steeds maar groter te worden. Je heiligen stinken, ze deugen niet vanwege allerlei verdringingen.

De tweede manier van getuige zijn, schept een totaal ander soort persoon. Het doet de wijze ontstaan. De wijze is iemand die weet wie hij is, niet volgens anderen. De wijze is iemand die een leven leidt volgens zijn eigen natuur, niet volgens de waarden van anderen. Hij heeft zijn eigen inzicht en de moed ernaar te leven.

De wijze is een rebel. De heilige is gehoorzaam, orthodox, conventioneel, traditioneel, conformistisch. De wijze is non-conformistisch, niet traditioneel, niet conventioneel, rebels. Rebellie is de hele smaak van zijn wezen. Hij is niet afhankelijk van anderen. Hij weet wat vrijheid is, en hij kent de vreugde van vrijheid. De heilige wordt door een grote menigte achternagelopen. De wijze heeft enkel de uitverkoren mensen die hem kunnen begrijpen.

De wijze wordt door de massa verkeerd begrepen, de heilige wordt vereerd. De wijze wordt door de massa veroordeeld, misschien zelfs vermoord. Jezus is gekruisigd en de paus wordt geëerd. Jezus is een wijze, en de paus is een heilige.

De heilige heeft karakter, en de wijze heeft bewustzijn. En er is een enorm verschil. Ze zijn zo verschillend als hemel en aarde. Karakter wordt om bepaalde verborgen motieven afgedwongen – om in deze wereld achtenswaardigheid te verkrijgen en steeds meer hemelse genoegens te verwerven. Bewustzijn heeft geen toekomst, geen motivatie, het is een vreugde in zichzelf. Het is niet een middel tot een doel, het is een doel op zichzelf.

Bij een heilige zijn, is bij een imitator zijn. Bij een wijze zijn, is bij iets waarachtigs en authentieks zijn. Bij een heilige zijn, is bij een leraar zijn, op z’n hoogst. Bij een wijze zijn, is bij een meester zijn. Dit zijn de twee getuigen.

Atisha zegt: Vat het principe van de twee getuigen.

Vermijd de eerste en stort je in de tweede.

Aan deze soetra zit nog een andere betekenis. De andere betekenis is: wees eerst getuige van de objecten van de mind. Dit is een hogere betekenis dan de eerste. Wees getuige van de objecten van de mind.

Patanjali noemt het dhyana, meditatie – zen en ch’an zijn afkomstig van hetzelfde woord. Wees getuige van de objecten, de inhoud van de mind. Sla alles gade dat aan je voorbijgaat, zonder waarderen, oordelen of veroordelen. Wees er niet voor of tegen, sla alleen maar gade, en dhyana, meditatie is geboren.

En de tweede is: wees getuige van de getuige zelf – en samadhi ontstaat, satori ontstaat, de hoogste extase ontstaat. De eerste leidt naar de tweede. Begin met je gedachten gade te slaan, maar stop daar niet. Wanneer gedachten verdwenen zijn, denk dan niet dat je er bent. Er moet nog iets worden gedaan, nog één stap. Sla nu de waarnemer gade. Wees nu enkel getuige van de getuige. Er is niets anders meer, alleen jij bent er. Word je plotseling alleen maar bewust van het gewaarzijn zelf, en dan wordt dhyana getransformeerd in samadhi. Door de mind gade te slaan, verdwijnt de mind. Door de getuige gade te slaan, breidt de getuige zich uit en wordt universeel.

Het eerste is een negatieve stap om de mind kwijt te raken. Het tweede is een positieve stap om geworteld te raken in het hoogste bewustzijn – noem dat het goddelijke of nirvana of wat je maar wilt.

Osho


Klik hier om naar het menu te gaan.

Meditatie “Hemels”

ga zo gemakkelijk mogelijk zitten, met je voeten naast elkaar stevig op de grond.

voel de raakvlakken met de stoe; waarop je zit en de raakvlakken van je voeten met de aarde.

richt je aandacht op de ademhaling zonder dat je daar bewust iets aan veranderd. adem rust in door de neus, en adem spanning uit door de mond.

adem rust in door de neus, en adem spanning uit door de mond.

controleer in gedachten je lichaam en mocht er ergens nog spanning zitten, stuur dan je adem liefdevol naar deze plaats totdat de spanning is verdwenen.
controleer je lichaam verder, of er ergens nog spanning zit, beadem deze plaats dan op de zelfde manier. Doe het rustig aan wees lief voor jezelf.
richt nu je aandacht op je stuitchakra en stel je deze voor als een prachtige rode bloem die zich opent. stel je voor dat er een zilveren koord van je stuitchakra heel diep de aarde ingaat tot het centrum van de aarde. Voel hoe de liefde van moederaarde je begroet en voel hoe haar energie via het verbindingskoord je lichaam instroomt. langs je stuitchakra via je ruggenmerg naar je miltchakra, je zonnenvlecht naar je hartchakra. Bij iedere inademing vult deze energie je hartchakra en bij iedere uitademing verdeelt deze energie zich over je lichaam.

richt nu je aandacht op je kruinchakra en stel je voor als een prachtige paarse bloem die zich opent. stel je voor dat er een gouden verbindingskoord vanuit je kruinchakra komt en verbind je met de kristallijne demensie. Vraag of je deze kristallijne energie mag ontvangen en voel hoe deze energie bnnenstroomt via je kruinchakra je derde oogchakra je keelchakra naar je hartchakra. op iedere inademing vult je hart zich met deze energie en op iedere uitademing verdeelt deze energie zich in je lichaam.

stel je nu voor dat op iedere inademing je hart volstroomt met zowel de aarde energie als de kristallijne energie.Voel hoe de beide energien je hart binnenstromen en hoe zij elkaar versterken. Op de uitademing stuur je de energie door je lichaam.

Voel hoe de energie vanuit je hart stroomt naar je hoofd, en vandaaruit langs je ruggenmerg naar je benen en voeten en weer terug langs de voorkant van je lichaam naar je kruin.
voel hoe deze weldadige en liefdevollle energie je lichaam doorspoelt van je kruin tot aan je tenen.

Ga nu bewust je ademhaling veranderen, adem diep in, voel hoe de lucht je lichaam vult hoe de liefdesenergie je hart binnenstroomt, en adem heel erg langzaam uit. zo langzaam als jij dat kan. als je helemaal leeg bent ervaar dan de adempauze die volgt en maakt die bewust langer tot het moment dat je lichaam de inademing weer overneemt.wees je bewust van de sensaties in je lichaam.tijdens deze ademhaling. en geniet vervolgens weer van nieuwe liefdesenergie die je lichaam vult. ga hiermee door zolang als je dat plezierig vindt.
Laat het lichaam nu weer de ademhaling overnemen

Stel je nu voor dat je voor een hele mooie grote rijkversierde deur staat
samen met je geleidegids. Begroet je gids omhels deze geweldige vriend die al vele levenslang jou met raad en liefde heeft bijgestaan.
Geef hem of haar een hand en weet dat er achter de deur een prachtige liefdevolle ervaring te wachten staat. Open de deur en zie voor je een prachtige helder verlichte ruimte. Je ervaart een sfeer van warmte en onvoorwaardelijke liefde. Adem de sfeer diep in en op een inademing terwijl je geniet van de aangename sfeer stap je samen met je gids deze ruimte binnen.

verwonder je en geniet van het licht en de schoonheid van deze ruimte. loop samen met je gids rond.

bij een van de wanden staat een hemelsblauwe divan.loop er naartoe en ga er heerlijk op liggen. Je gids gaat aan het hoofdeinde staan en legt zijn handen liefdevol en teder op je slapen. je bent heerlijk ontspannen.

Er komen nu een aantal engelen en lichtwezens, afkomstig van de hoogste bron van liefde licht en wijsheid om je heen staan. ze stralen warmte en liefde naar je uit.en zijn heel blij om jou hier te ontmoeten. En terwijl je heerlijk ontspannen blijft liggen komt er vanuit het plafond een sprankelend helder witlicht en je voelt de aanwezigheid van een ongelooflijke liefdevolle energie. De energie vult de hele ruimte en je voelt je opgenomen in een hemelslicht je voelt de liefde voor wie jij bent en een enorme waardering voor het werk dat je op aarde doet. Geniet van deze onvoorwaardelijke en liefdevolle acceptatie van wie jij bent.
Je kunt nu als je dat wilt, een vraag stellen of een intentie plaatsen en uit liefde voor jou zal alles in het werk gesteld worden om de vraag te beantwoorden of je te helpen bij het verwezenlijken je intentie.

De wolk van glinsterend licht en liefde trekt zich nu langzaam terug maar je weet dat zijn liefde altijd bij je zal zijn.

Je voelt je heerlijk, gelukzalig vredig en totaal vervult van liefde.

sta nu op, geef je gids weer een hand en loop samen terug naar de deur
open de deur en kijk samen met je gids naar de wereld waar jij je belngrijke werk doet.
Kijk met een gevoel van liefde en waardering naar de hele schepping en weet dat deze nog mooier is, doordat jij daar een onderdeel van bent.

Stap door de deur, omhels je gids en bedank hem/haar voor de onvoorwaardelijke steun en liefde.

Wees je weer bewust van je ademhaling, en je lichaam. ga wat dieper ademen er kan weer beweging komen in je handen en je voeten. rek je lekker uit en open je ogen.


Klik hier om naar het menu te gaan.

Meditatie “Overgave”

Ga zo ontspannen mogelijk zitten met je rug zo recht als mogelijk en leg je handen in een gemakkelijke houding.
Richt je aandacht op je ademhaling zonder dat je daar bewust iets aan veranderd. Je volgt je ademhaling, je bent getuige van het ademen van het lichaam. Je hoeft even niets te sturen of te willen.
Geef je helemaal over aan het observeren van de ademhaling en wees je bewust van het feit dat niet jij het bent die ademt maar het lichaam.
Voel je lichaam. De houding van je lichaam, het gewicht van je lichaam, de warmte van je lichaam.
Jij bent de waarnemer van je lichaam. Het lichaam dat precies doet wat het moet doen zonder dat je je er mee bezig hoeft te houden.
Het lichaam heeft een eigen intelligentie en jij bent daar de waarnemer van.

Ga nu langzamer en dieper ademen. Adem in je buikgebied. Diep in en uit. luister op een inademing naar de stilte in je zelf en op een uitademing laat je alle gedachtes en alle controle los.
Niets hoeft meer gecontroleerd te worden. Even is het ego stil, even hoeft of wilt het helemaal niets.
Je wordt geleid.

luister op een inademing naar de stilte in jezelf en op een uitademing laat je elke gedachte en iedere vorm van controle los.
Jij bent de waarnemer in het proces van ademen en loslaten.

Laat het lichaam de ademhaling weer overnemen in zijn eigen tempo. Het lichaam weet precies hoe en wat. Je hoeft je er niet mee bezig te houden je bent er alleen maar de getuige, de waarnemer van.

Stel je voor dat je aan een rustig stromende rivier in India bent. Aan een kleine aanlegsteiger ligt een platte houten kano. Een gebruinde indier wenkt je om plaats te nemen helemaal voor in de boot.
Je gaat voor in de kano zitten en met een lange stok duwt de stuurman de kano naar het midden van de rivier. Boven het kristal heldere water hangt dunne ochtendmist waar de zon met gele stralen doorheen probeert te schijnen. Vanuit de boomtoppen klinkt het gezang van vogels.

Je hoeft alleen maar voor je uit te kijken en het prachtige schouwspel aan je voorbij te laten trekken.
Zie hoe de rivier zicht een weg baant door de sawa`s en de bossen.
In het midden van de rivier ben je volkomen veilig. Je hebt verder geen wensen en verlangens je wilt niet naar de ene of de andere kant. Je geeft je volledig over aan het moment en laat de sfeer diep op je inwerken.
De indier kent de rivier en je geeft je helemaal over aan zijn stuurmanskunst. Rustig duwt hij met de stok de kano voort. Hij volgt slechts het midden van de rivier en gaat mee met de stroom.

In het midden van de rivier vliegen prachtige witte vogels op . Hun vleugels schitteren in de ochtendzon en hun silhouetten weerspiegelen in het water.
In een weide bocht komt één van de vogels aangevlogen en gaat voor op de punt van de kano zitten.

Je wordt één met het water de vogel en de omgeving. Je laat de indrukken door je heen stromen zonder te sturen of er over na te denken.

Dan loodst de stuurman de kano handig naar een kleine aanlegsteiger. Het helpt je uit de boot en wijst op een eenvoudige hut die aan de oever onder een eeuwen oude boom staat.

Een beetje onzeker loop je naar de boom en daar zit een oude grijze wijze man die je uitnodigt bij hem te komen zitten.
De omgeving en de oude man voelen heel vertrouwd aan en enige tijd zitten jullie zwijgend naast elkaar.

Jij en de rivier zijn één zegt de wijze net als dat jij en het leven één zijn. Als je meegaat met de stroom van het leven zonder voorkeur voor de ene of de andere oever kom je vanzelf tot wijsheid.
Net zoals je hier bent aangekomen. Wees stil en weet dat alles goed is dan wordt je gedragen door het leven zelf.
In de stilte die valt ben je je bewust van de liefdevolle aanwezigheid van de wijze en van je eigen ademhaling.

De stuurman de wijze en de rivier zijn een deel van jou. Laat je meedrijven en ervaar de wijsheid van je eigen zijn. Geen wensen, geen voorkeuren alleen maar zijn.

Adem rustig en diep in en uit en wees je bewust van de rust en de vrede die in jou is.

wees je weer bewust van je lichaam.

Voel de aanrakingsvlakken van je lichaam met de stoel waarop je zit.

en kom dan nu terug in de ruimte waarin je nu bent en als je zover bent open dan je ogen.

welkom terug


Klik hier om naar het menu te gaan.

Meditatie “Zielsverbondenheid”

Haal herinneringen op die het gevoel van liefde in je opwekken terwijl je heel rustig in je hartgebied in en uit ademt

Voel je liefde voor de prachtige ziel die jij bent en voel waardering voor wat jij betekend voor de mensen om je heen.

Blijf heel rustig diep in en uit ademen.

Ga met je aandacht naar het punt tussen je wenkbrauwen en adem hier heel rustig en diep in en uit.Dit is het centrum van rust en vrede in jezelf. Herhaal bij jezelf op iedere in en uitademing het woord vrede. Om een nog beter contact te krijgen met dit centrum kijk je met gesloten ogen omhoog alof je door je voorhoofd kijkt. Houd deze oogstand vast zolang als je dit plezierig vindt.

Voel hoe er een warme deken van rust en vrede je hele wezen bedekt.

blijf rustig diep in en uit ademen.

Adem nu tegelijkertijd door zowel je hartgebied als door het punt tussen je wenkbrauwen.
Voel hoe het licht van vrede en liefde je doorspoelt.

Laat dit licht op ieder ademhaling door je lichaam stromen, van je kruin tot aan je tenen.

blijf rustig en diep in en uitademen.

stel je nu voor hoe je steeds sterker dit licht begint uit te stralen naar je directe omgeving.

Zie voor je hoe jouw licht zich mengt met het licht van andere zielen in alle dimensies, hoe je vanuit je eigen éénheid deel wordt van het grote goddelijke licht. Je voelt je volledig bemind en gewaardeerd voor de prachtige ziel die jij bent, je voelt je volledig opgenomen en geaccepteerd.

Zie hoe de aarde omhelst wordt door dit licht en hoe wij moeder aarde en al haar bewoners verlichting brengen.

Stel je deze prachtige geheelde aarde voor met haar zeeën meren bergen en bossen en hoe de hele schepping daar samenleeft planten dieren en mensen in volmaakte vrede en harmonie.

Laat er liefde vrede en harmonie zijn in onze wereld. spreek deze wens een aantal keren voor jezelf en de hele schepping uit.

Laat er liefde vrede en harmonie zijn in onze wereld

Geniet nu enige tijd van de vrede en de liefde in jezelf met op je netvlies het beeld van deze prachtige geheelde aarde en haar bewoners.
kom dan nu terug in de ruimte waar je nu bent en als je zover bent open dan je ogen. welkom terug.


Klik hier om naar het menu te gaan.

Hartmeditatie

Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten, met je rug zo recht als mogelijk en leg je handen in een gemakkelijke houding. Richt je aandacht op je ademhaling, volg je ademhaling zonder dat je er bewust iets aan veranderd. Laat op een uitademing eventuele gedachtes los en op een inademing luister je naar de stilte in jezelf. Laat iedere gedachte aangaande verleden en toekomst los en wees helemaal aanwezig in het hier en nu.
Ga dieper ademen diep in en diep uit in een aangenaam tempo.
Wees je bewust van je ademhaling, jij bent de waarnemer van de ademhaling……………….en van je lichaam.
Voel je voeten en laat eventuele spanning daar los je onderbenen en ontspan ze , je knieën, je bovenbenen en laat eventuele spanning daar los , je zitvlak, je hele rug ,je buik voel of er ergens nog spanning is en laat deze los , je handen, je armen ontspannen , je gezicht ontspannen.
Niets hoeft meer te worden aangespannen dit moment is helemaal van jou.
Adem diep in en uit en laat elke vorm van controle los.
Je bent je bewust van je lichaam, je bent je bewust van je ademhaling.
Ontspannen neem je dit alleen maar waar.
Wees je bewust van iedere gedachte die nog bij je opkomt en laat deze op een uitademing gaan.
Jij ziet de gedachte je bent hem niet.
Jij bent de waarnemer van je ademhaling, van je lichaam en van je gedachtes. Je neemt het allemaal waar, maar je hoeft er niets mee te doen. Het zijn indrukken die voorbij komen. Jij de waarnemer wordt er niet door belast of aangetast.

Ga met je aandacht naar je stuit en stel je dit punt voor als een rode bloem die zich opent voor de warmte en de energie van de zon en adem hier heel rustig in en uit in je eigen tempo.

Ga nu met je aandacht naar het gebied rond je navel stel je dit punt voor als een gele bloem die zich opent voor de stralen van de zon en adem hier heel rustig in en uit. Voel hoe je lichaam energieker aanvoelt en hoe je zelfvertrouwen daardoor toeneemt.

Ga met je aandacht naar je hartgebied, het centrum van liefde. Liefde voor jezelf en liefde voor de ander. Stel je dit punt voor als een bloem die zich opent voor de energie van de zon. De kleur van je hartcentrum is groen .Adem hier heel rustig en diep in en uit.

Ga met je aandacht naar het punt tussen je wenkbrauwen en stel je deze voor als een donkerblauwe bloem die zich opent voor de stralen van de zon. Adem ook hier heel rustig en diep in en uit.
Om dit punt beter te kunnen ervaren draai je je ogen wat omhoog alsof je vanbinnen uit naar dit punt kijkt. Doe dit zolang als je het plezierig vindt.

Je voelt je heerlijk rustig en ontspannen en je bent alert op alles wat er zich in je binnenwereld aandient. Je ziet het allemaal komen en gaan zonder dat je er verder iets mee hoeft te doen. Jij bent de waarnemer van al deze fenomenen, je bent ze echter niet.

Ga nu naar je hartgebied en stel je je hart voor als een mooi huis in een prachtige tuin.
Je loopt over het tuinpad naar de voordeur. Kijk maar om je heen wat er allemaal te zien is.
Dan loop je naar de voordeur en opent deze. Je laat het heldere zonlicht binnen in de gang. Een koel lente briesje verfrist de ruimte.

Loop nu door naar de keuken en open de deur, je schuift eventuele gordijnen open en laat het licht en de frisse lucht binnen in de keuken. Zet de deur open en loop door naar de kamer. Schuif ook hier de gordijnen open en open de deuren naar de tuin. Je laat licht en lucht binnen in je hart in je huis. Kijk om je heen wat er te zien is.

Loop de trap op en open ook in de slaapkamers de gordijnen en de ramen.
Laat ook hier het licht en de frisse lucht de ruimte doorstromen. Kijk om je heen wat er te zien is.

Loop nu weer naar beneden naar de kamer en loop via de tuindeuren de tuin in.

De tuin is prachtig aangelegd met fraaie bomen bloemen en planten. Kijk maar om je heen wat er te zien is.

Zoek in de tuin de rode bloemen zoals tulpen, rozen, papavers.
Loop er maar even naartoe.

Zoek nu in je tuin de oranje kleuren en als je ze ziet loop er maar even heen en kijk maar wat er te zien is.

Kijk om je heen en kijk of er ook gele bloemen zijn, als je ze ziet, loop er maar naartoe en geniet van dit moment.

Kijk nu of je ergens blauwe bloemen ziet. Loop er maar heen en geniet van de warme gloed van deze bloemen.

Ergens in de tuin staan vast ook violette bloemen, als je ze ziet, loop er maar heen en geniet.

Dan loop je over het tuinpad weer terug naar de kamer. Je sluit die ramen en deuren die jij wilt sluiten en laat die deuren en ramen openstaan die jij open wilt laten.

Loop door de voordeur weer de tuin in en geniet van je bezoek aan deze bijzondere plaats en weet, dat je altijd weer naar deze plaats kunt terugkeren. Een plaats waar je je prettig voelt en waar je thuis bent. Het is tenslotte jouw hart.

Ga nu weer wat dieper ademen en voel de aanrakingsvlakken van je lichaam met de stoel waarop je zit. Dan kan er weer wat beweging komen in je handen en in je voeten en kom je terug in de ruimte waar je nu bent en als je zover bent open dan je ogen. Welkom terug.


Klik hier om naar het menu te gaan.

Meditatie “Overzijde”

Stel je voor dat je bij een brug staat, de brug leidt over een rivier, maar de rivier en de brug wordt aan het oog onttrokken door een nevel.

Je besluit om de brug op te lopen en al snel ben je helemaal omgeven door deze donzige enigszins vochtige wolk.
Je staat even stil. Op het ruizen van het rivierwater na hoor je helemaal niets en na enige ogenblikken besluit je om verder te lopen.

Dan ontwaar je op het midden van de brug een figuur in een helder witte gewaad. Het is een gids die je zal begeleiden naar de andere oever. Hij of zij kijkt je met liefdevolle ogen verwachtingsvol aan en vertelt je blij te zijn dat je er bent en dat je besloten hebt de brug tussen jouw en hun wereld over te steken.
Vraag, als je dat wilt naar de naam van je begeleider en probeer hem of haar helder te zien.
Hij/ zij vraagt je of je je volledig wilt overgeven aan deze ervaring.

Gun jezelf even de tijd, om te besluiten of je toe bent de oversteek te maken.
Mocht je voelen, dat je er nu nog niet aan toe bent, vertel dit dan aan het lichtwezen en loop terug naar de oever waar je vandaan komt, om op een later tijdstip wanneer het voor jou goed voelt terug te keren.

Als je besluit om samen met je begeleider de oversteek te maken, maak dit dan duidelijk door hem of haar diep in de liefdevolle ogen te kijken.
Verheugd geeft het lichtwezen je een arm en samen lopen jullie, naar de andere kant van de brug. De nevel trekt langzaam op en aan de andere kant schijnt een heldere zon er is een stralend blauwe lucht en te temperatuur is aangenaam.

Je komt in een parkachtige omgeving, met prachtige bloeiende bomen struiken en planten.
in de mooiste geuren en kleuren laat de schoonheid en de pracht van deze omgeving even op je inwerken.
Je loopt genietend en je verwonderend met je begeleider door dit hemelse landschap .

Dan kom je aan bij een thermische bron met helder warm water. De damp hang als een warme deken over het water. Je besluit om in dit heerlijke warme water te stappen. Je laat je kleding van je afglijden en stapt voorzichtig in deze warme bron. Voel hoe het warme water je lichaam omsluit. Je begeleider laat je even alleen om volledig te kunnen genieten van de rust de warmte en de aangename sfeer. Maak het je gemakkelijk
Ontspan je, adem een paar keer diep in en uit en laat alle zorgen ongemakken en negatieve gevoelens en gedachten los.

Je voelt je heerlijk ontspannen en je bent tevreden met jezelf en de wereld om je heen.
Je besluit om het water uit te stappen, je voelt je heerlijk warm en ontspannen en slaat de hemelsblauwe mantel om , die je gids voor je heeft klaar gelegd.

Adem de heerlijke geuren van je omgeving in en loop met je gids verder door dit hemelse landschap.

Midden op een prachtig gemaaid grasveld, omgeven door geurende bloemenperken staat een prieeltje waar je met je gids naar toe loopt.
Er staan 2 gemakkelijke stoelen neem plaats in één van die stoelen. Je begeleider gaat achter je staan en legt zijn handen zacht op je schouders.
Dan zie je dat er iemand over het gras aangelopen komt in een helder witte gewaad, zo helder dat het lijkt of hij licht geeft. Het lichtwezen gaat tegen over je zitten en je kijkt in de meest liefdevolle ogen die je ooit gezien hebt. Het wezen straalt warmte en liefde naar je uit
en je voelt je volledig opgenomen en volledig geaccepteerd in zijn liefdevolle aanwezigheid.
Hij maakt je telepathisch duidelijk, dat je al je zorgen problemen vragen en intenties aan hem kunt voorleggen. Wat het ook is, er bestaat geen goed of fout. Met zijn liefdevolle blik maakt hij je duidelijk, dat er alleen maar ervaringen zijn.

Stel hem je vraag, of leg hem je probleem of intentie voor.

Als je je niet direct bewust wordt van zijn antwoord weet dan, dat het antwoord je op een later tijdstip geopenbaard zal worden. Sta de komende tijd volledig open voor alle mogelijke signalen, want de boodschap kan op een andere manier komen, dan dat je hem misschien verwacht..

Kijk het lichtwezen in de liefdevolle ogen en voel je volledig geaccepteerd en gewaardeerd voor de prachtige ziel die jij bent.

Het lichtwezen buigt zich naar je toe en legt zijn handen even liefdevol op je knieën, als teken van waardering en als teken dat deze ontmoeting nu ten einde is.

Bedank hem voor zijn liefde steun en waardering.

Dan staat hij op en loopt tussen de bloemenperken weer terug.

Samen met je gids loop je door dit prachtige landschap, terug langs de bron, door het park weer terug bij de brug.
Omhels je gids en bedank hem voor de prachtige ervaring die je hier gehad hebt.

Je loopt terug over de brug en je weet dat je altijd weer terug kunt keren naar deze plaats en je bent blij dat je terug bent in de fysieke wereld waar jij nog zoveel belangrijk werk te doen hebt. Het werken aan de bewustwording van jezelf en van de gehele mensheid.
Je voelt je volledig opgewassen tegen deze belangrijke taak en je weet dat je altijd kunt rekenen op de steun en de waardering uit die andere dimentie.
kom dan nu terug………………….


Klik hier om naar het menu te gaan.

Meditatie “Bol van licht”

Zoek een plaats op waar je even niet gestoord kunt worden.
Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten met je rug zo recht als mogelijk.
Leg je handen in een ontspannen houding.
Ontspan je schouders en je nek door ze even te bewegen.

Adem een paar keer diep in en uit om je te helpen ontspannen.

Laat alle gedachten aangaande verleden en toekomst los en richt je helemaal op dit moment.

Laat het lichaam nu weer de ademhaling overnemen. Volg je ademhaling zonder dat je er bewust
iets aan veranderd. Alleen maar volgen van je ademhaling. Je hoeft je er niet mee bezig te houden, het lichaam weet wat het moet doen. Er wordt geademd.
Voel hoe de lucht naar binnen stroomt hoe je borst en je buik een beetje uitzetten, en hoe de lucht het lichaam weer verlaat en hoe borst en buik een beetje terugzakken.

Voel hoe je neusvleugels bij een inademing koeler worden en hoe ze op een uitademing weer worden verwarmd .

Tijdens het inademen neem je niet alleen de zuurstof op maar ook de levensenergie prana.

Laat de energie door je lichaam spoelen zoals de golven van de oceaan in een eeuwig ritme op het strand rollen.
Je kan dit zeegeluid zelf ook maken door tijdens het in en uitademen je stembanden een beetje dicht te knijpen. In yoga wordt dit de ujaai ademhaling genoemd.

Luister nu enige tijd naar de golven van de zee in je eigen ademhaling.

Richt nu je aandacht op je lichaam en voel de aanrakingsvlakken met de aarde of met de stoel waarop je zit. Laat vanuit je lichaam wortels heel diep de aarde ingroeien zodat je stevig verbonden bent met moederaarde.

Voel je lichaam dit prachtige instrument, bestaande uit miljarden samenwerkende cellen, die jou in staat stellen dit leven te ervaren.
Wees je lichaam dankbaar voor het werk dat het dag in dag uit voor jou verzet.

adem rustig en diep in en uit en wees helemaal aanwezig in iedere in en uitademing

Stel je dan voor dat er boven je hoofd een bol met helder wit licht hangt.
Via een lichtstraal is je kruin verbonden met deze bol van licht.
Laat dan nu langzaam de bol door je lichaam dalen.
Het heldere witte licht daalt eerst door je kruin
dan door je voorhoofd
je keel
je borstgebied
je buikgebied
totdat de bol helder wit licht zich onder je bevindt.

Adem rustig diep in en uit in een rustig en aangenaam tempo.

Nu beweeg je de bol weer langzaam naar boven door je stuit, langs je ruggengraad naar je buikgebied

naar je borstgebied
langs je keel
je voorhoofd
je kruin
en plaats de bol van licht weer boven je op een afstand die prettig aanvoelt voor je.
Je voelt je heerlijk opgeladen door de reis van de bol door je lichaam.

Weet dat je altijd verbonden bent met deze energiebron.
Voel maar hoe de bol via de lichtstraal je hoofd en je lichaam blijft voorzien van liefdesenergie

adem rustig en diep in en uit.

Ga weer wat dieper ademen.

voel weer je lichaam, voel weer de verbinding met moeder aarde.

Kom dan nu terug in de ruimte waar je nu bent en als je zover bent

open dan je ogen

welkom terug


Klik hier om naar het menu te gaan.

Bronmeditatie

meditatie om in contact te komen met je diepste kern

Ga zo ontspannen mogelijk zitten met je rug zo recht als mogelijk en leg je handen in een gemakkelijke houding. ontspan je schouders en je nek door ze even te bewegen .
Maak het je gemakkelijk.
Wees helemaal aanwezig in het hier en nu, laat alle gedachten aangaande heden en verleden los.
Richt je helemaal op het huidige moment zonder verwachtingen ideeën of herinneringen aan eerdere meditaties.
Alles wat zich in dit moment aandient is helemaal perfect, precies zoals het moet zijn.
adem diep in en uit en wees helemaal aanwezig in iedere in en uitademing.
observeer je ademhaling en ervaar dat dat wat je jij noemt, verder gaat dan de ademhaling.
Er wordt geademd
Ga met je aandacht naar beide voeten op de grond en voel ze stevig op de grond staan, voel het contact met de aarde. Maak nu een reis met je aandacht door je lichaam in je eigen tempo van je tenen tot aan je kruin.
Ervaar ieder deel van je lichaam zo intensief als je kunt.
Blijf rustig en diep in en uit ademen.
Ervaar dat dat wat je jij noemt verder gaat dan het lichaam.
Laat het lichaam nu de ademhaling overnemen je bent je de ademhaling gewaar zonder dat je er iets aan veranderd.

Ervaar elke sensatie, elk geluid, elke gedachte elk beeld dat bij je binnenkomt.
Ervaar ze alleen maar, je hoeft er niets mee te doen. Je hoeft je er niet mee bezig te houden ze zijn er gewoon. Zie ze als witte wolken die voorbij trekken in de blauwe lucht. Je hersenen willen er graag mee aan het werk, ze vergelijken met eerdere indrukken ze een naam een woord geven.
Zie het allemaal gebeuren ervaar het allemaal maar verlies je er niet in.

Blijf bewust aanwezig.
er wordt ervaren.
Dat wat je jij noemt bestond al voor deze indrukken en herinneringen.
Jij bent niet deze indrukken en herinneringen.
Laten we gaan onderzoeken en proberen te ervaren wat die jij eigenlijk is wat is die diepste kern die diepste goddelijke bron?

Stel je voor dat je geen naam hebt, onderzoek wat dat met je doet.
Stel je voor dat je geen kennis of herinneringen hebt je bent even onbeschreven als voor je geboorte. onderzoek wat dat met je doet.

Als je de identificatie met herinneringen en kennis en vorm loslaat is dat wat er overblijft
dat wat je dan nog ervaart je diepste kern.

Alles wat ervaren kan worden speelt zich in jou af, jij bent dat wat ervaart en dat wat ervaren wordt en tegelijkertijd sta je er los van. Je verschuift van alleen naar één, je bent één en verbonden met alles.
Verblijf nu enige tijd in deze totaal onthechte staat van zijn en en wees volledig aanwezig in het hier en nu
Alles wat ervaren wordt is goed, benoem het niet je kan het nergens mee vergelijken want je hebt geen kennis en geen herinnering dus ook geen woorden.
er wordt ervaren
Kom nu langzaam terug uit deze zwevende onthechte staat, laat je langzaam terugglijden in je lichaam maar blijf verbonden met je diepste kern probeer beide werelden te ervaren.
de fysieke en de spirituele wereld.
Ga weer wat dieper ademhalen.
Voel weer je voeten stevig op de grond staan
kom terug in de ruimte waar je nu bent
en als je zover bent open dan je ogen.


Klik hier om naar het menu te gaan.

Bevrijdingsmeditatie

Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten, met je rug zo recht als mogelijk je voeten naast elkaar stevig op de grond en leg je handen in een gemakkelijke houding.

adem een aantal malen diep in en uit om je te helpen ontspannen.

Ga nu rustiger en dieper ademen en voel de aanrakingsvlakken met de stoel waarop je zit.

voel de aanrakingsvlakken van je voeten met de aarde en stel je voor dat er wortels van jouw energie heel diep de aarde ingaan.
Begroet moeder aarde en voel je liefde voor haar, zij neemt je mee op haar reis door de ruimte en verzorgd je met alles wat je nodig hebt.
Geef haar jouw liefde en waardering in de vorm van een mooi geschenk, zij zal jouw liefde altijd beantwoorden.
Voel haar energie via je voeten opstijgen in je lichaam van je voeten tot je kruin
Voel hoe de energie je lichaam doorspoelt als een verfrissende douche.

Richt nu je aandacht op je hartgebied en adem daar langzaam diep in en uit. zo langzaam als jij dat kan en plezierig vindt.

Zeg op iedere inademing tegen jezelf ik ben liefde en op iedere uitademing ik geef liefde.
wees volledig geconcentreerd en aanwezig bij iedere ademhaling en herhaal de woorden steeds, alsof je ze voor de eerste keer zegt.

realiseer je, dat jij goddelijk bent, jij bent een deel van god en god is een deel van jou.

realiseer je en weet, dat jij hier in deze fysieke wereld een rol speelt, jouw rol, met jouw kwaliteiten en eigenschappen.

Realiseer dat iedere andere ziel een rol speelt met haar eigen kwaliteiten en eigenschappen.

Wij creëren/ scheppen met elkaar een wereld waarin we het mooiste in elkaar naar boven kunnen halen.

Wij creëren met elkaar een wereld waarin je kunt ontdekken wie jij bent.

zoals Shakespear schreef, all the World is a stage, and each player plays his part.

Iedereen speelt zijn of haar rol, zo goed als hij of zij kan. Als iemand iets zegt of doet wat jou pijn doet, dan kan hij of zij niet anders. Hij of zij reageert vanuit zijn of haar eigen beperkte blikveld. Vanuit een beperkende blik op zijn of haar eigen grootsheid.

Schuld en vergeving bestaan alleen in de wereld van het denken, in de goddelijke wereld, in godswereld bestaat er geen schuld alleen maar de kans en de mogelijkheid om te leven volgens de hoogste versie van de hoogste visie die je van jezelf hebt, iedere dag opnieuw, ieder moment opnieuw.

bevrijdt jezelf van schuld en vlieg weg op de vleugels van de vrijheid, vrijheid om liefde in de wereld te zetten en jezelf te bevrijden van de ketens van denken en veroordeling.

Laat het als stof tussen je veren wegwaaien, jij hebt het niet meer nodig, het kan jou grootsheid niet langer beperken.

Sla je vleugels uit en vlieg hoger en hoger
Vlieg hoger en hoger, als een adelaar zwevend op de wind. en aanschouw je eigen schoonheid.
vlieg hoger en hoger en aanschouw de schoonheid van al diegenen die met je meevliegen
zij die bevrijd zijn uit de ketens van schuld en boete dankzij jouw goddelijke liefde.

Vlieg hoger en hoger en aanschouw de schoonheid van de wereld met haar prachtige zeeën en meren.

Met de mooiste bergen en bossen

Met de prachtige blauwe lucht en de wolken.

Vlieg de zonsopgang tegemoet en voel je aangeraakt door de engelen uit de hemel, zij vliegen met je mee zich verheugend in jouw bevrijding en de liefde die jij brengt.

Zoek nu een mooie plaats om te landen, een plaats waar jij je prettig voelt

wordt nu stil, luister naar de stilte in jezelf deze stilte is een oase van rust vrede en liefde.

Verblijf nu enige tijd in deze rust , voel de vrede en de rust in jezelf wees in het hier en nu.
Laat alles wat je ervaart er gewoon zijn, zonder oordeel, je bent gewoon hier en nu en dat is goed.

wordt je weer bewust van je ademhaling en van je hartgebied, en stuur jouw liefde
naar de prachtige ziel die jij bent. Weet dat je bijzonder wordt bemind en gewaardeerd voor het belangrijke werk dat jij hier op aarde doet.

Zend je liefde naar de mensen die je dierbaar zijn.

zend jouw liefde naar de gehele mensheid.

zend jouw liefde en waardering naar de hele schepping de planten de dieren de planeten en de sterren.

Omarm de hele schepping met jouw liefde want jij en de schepping zijn één.
Er is geen scheiding tussen jouw en God jullie zijn voor altijd verbonden.

Wees je weer bewust van je ademhaling

wees je weer bewust van je lichaam.

dan kom je nu terug in de ruimte waar je nu bent, kan er weer beweging komen in je handen en je voeten rek je je eens heerlijk uit en als je zover bent, open dan je ogen welkom terug.


Klik hier om naar het menu te gaan.

Helingsmeditatie

Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten, met je rug zo recht als mogelijk
en leg je handen in een gemakkelijke houding.

plaats je voeten op de grond stevig naast elkaar en voel de raakvlakken met de stoel waarop je zit en de raakvlakken van je voeten met de aarde.

Adem een aantal malen diep in en uit om je te helpen ontspannen
Voel hoe er wortels van jou energie heel diep de aarde ingaan, zich steeds meer vertakkend, totdat je je volledig verbonden voelt, met moeder aarde.

Voel hoe haar energie via de aanrakingsvlakken je voeten en benen instroomt, en hoe de energie zich vervolgens verdeeld over je lichaam. Van je tenen tot je kruin.

Richt nu je aandacht op je ademhaling, ga dieper en rustiger ademen, zo rustig als dat jij dat kan.en plezierig vindt.
Richt nu je aandacht op je hartgebied en adem daar een tijdlang diep in en uit.
Voel hoe je hartgebied zich opent en verruimt.

Stel je nu voor, dat je voor een mooie rijk versierde deur staat.
Je voelt vreugde in je opwellen, omdat je weet, dat er achter de deur een prachtige liefdevolle ervaring te wachten staat.

Open de deur en als je zover bent stap dan naar binnen.

Je komt in een prachtige gotische kerk met een rijk versierde zuilengallerei en hoge spitse kleurrijke gebrandschilderde ramen.

adem de serene sfeer van deze ruimte in. Je voelt de warmte en d liefde in deze ruimte.

het midden van de ruimte wordt helder verlicht door helder zonlicht dat door de gebrandschilderde hoog oprijzende ramen valt.

Daar staat je geleide gids op je te wachten, begroet hem of haar.
Omhels deze geweldige vriend, die jou nu al vele levens lang bijstaat op je tochten door de fysieke wereld.

Hij vertelt je, dat je op een plaats bent, waar al je zorgen, verdriet en lichamelijke ongemakken los mag laten.

Hij nodigt je uit om op de hemelsblauwe divan te gaan liggen, die in het centrum van de ruimte staat.

Je gids gaat aan het hoofdeinde van de divan staan en legt zijn handen teder en liefdevol op je slapen.
Een zestal engelen en lichtwezens komen aan weerskanten van je staan. Zij zijn heel blij, om jou hier te begroeten en om je te kunnen helpen bij het loslaten van je ongemakken.

Adem rustig diep in en uit.

Als je spanning of pijn ervaart in je lichaam adem dan heel rustig en liefdevol door deze plek.

Je gids en de lichtwezens sturen hun licht en liefde naar deze plaats om je te helpen deze blokkade op te heffen.

Voel hoe de spanning, deze energieblokkade wordt opgeheven en hoe de liefdes energie weer vrij kan stromen.

Als er zich verdriet of pijnlijke gedachten aandienen probeer dan te voelen, waar zich een energieblokkade in je lichaam bevindt, adem dan door deze plaats rustig diep in en uit totdat de blokkade is opgeheven.

De lichtwezens stralen dan hun licht en liefde naar deze plaats.

adem rustig diep in en uit, je voelt je heerlijk rustig en ontspannen en gezond,
en je geniet van de aangename sfeer, het licht en de liefde op deze plaats.

De lichtwezensspreken hun grote waardering uit, voor de prachtige ziel die jij bent.voel hun enorme onvoorwaardelijke liefde voor jou

Dan trekken ze zich langzaam terug.

Sta nu rustig op en bedank je gids, hij laat je weten, dat je altijd op hem kunt vertouwen en dat je altijd naar deze prachtige plaats kan terug keren.

wandel nu rustig door de zuilengallerei naar de deur, open de deur,

en betreed weer de wereld, waar jij je belangrijke werk doet en weet dat je daarvoor enorm wordt gewaardeerd.

Je gids zal je steeds in liefde met raad en daad bijstaan.

kom dan nu terug in de


Klik hier om naar het menu te gaan

Meditatie “Dankbaarheid”

Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten, met je rug zo rechts als mogelijk, je voeten naast elkaar stevig op de grond en leg je handen in een ontspannen houding.
Maak het je gemakkelijk.

Sluit je ogen, en kijk met gesloten ogen omhoog naar het punt tussen je wenkbrauwen.
Houd je ogen in deze stand, zolang als je dat plezierig vindt.

Adem een paar keer diep in en uit, om je te helpen ontspannen.

Laat alle gedachten aangaande verleden en toekomst op een uitademing los
en voel je volledig verbonden met het hier en nu.

Richt nu je aandacht op de aanrakingsvlakken van je voeten met de aarde en voel hoe de energie van moeder aarde je begroet. Je ervaart dit als een licht kriebelen en prikkelen.

Laat de energie nu doorstromen van je tenen tot aan je kruin.

Via je kruin stroomt helder wit licht je lichaam in.
Voel nu hoe je hoofd bij iedere inademing volstroomt met beide energieën en hoe op iedere uitademing de energie zich verdeeld over je lichaam

Blijf rustig en diep in en uit ademen en laat de energie door je lichaam spoelen zoals de golven van de oceanen in een eeuwig ritme op het strand rollen.

Voel je dankbaar voor de energie die je lichaam vult.

Observeer, waar dat gevoel van dankbaarheid zich manifesteert in je lichaam.

Voel je dankbaar voor je lichaam, dat geweldige instrument, dat je in staat stelt het huidige leven te ervaren.

Voel dankbaarheid voor de mensen die je dierbaar zijn en hun betekenis in jou leven.

Voel je dankbaar voor de mensen die jou geholpen hebben op jou ontdekkingstocht door dit leven naar de vraag wie ben ik?? wie wil ik zijn??

Voel je dankbaarheid naar de gehele mensheid, door alle tijden, want zij allen hebben het mogelijk gemaakt dat jij hier nu dit leven kunt en mag ervaren.

Je beseft, dat je verbonden bent met de hele mensheid, als je je realiseert wie er allemaal betrokken zijn en waren bij je huidige leefomgeving en omstandigheid.
Je huis, je eten en drinken je kleding, medicijnen en nog veel meer.

De hele schepping het al in al is actief om jou te helpen met je ervaringen en herinneringen in deze fysieke wereld.

Stel je nu voor hoe onze wereld eruit zou zien, als iedereen zich van deze éénheid bewust zou zijn. We zouden dan leven in het paradijs op aarde.

Wees dankbaar, dat jij deze dankbaarheid en de kennis van de eenheid van alles kan en mag verbreiden, om zo dit paradijs mogelijk te maken voor de gehele schepping.
Want hoe klein je inbreng in jou beleving ook mag lijken, ze beïnvloedt niet alleen je directe leefomgeving maar ook de gehele schepping tot in de verste uithoeken van het universum.

kom dan nu terug

als je zover bent


Klik hier om naar het menu te gaan.