Inzichten van anderen

Er is geen noodzaak om te proberen je negatieve zelfbeeld
in een positief zelfbeeld te veranderen.
Eigenlijk is het zelfs beter een negatief zelfbeeld te hebben,
want dat kun je makkelijker laten varen.
Wat je werkelijk bent heeft niets uit te staan
met wat voor ‘zelfbeeld’ dan ook.

(vrij naar) Samarpan

~~~~
In de totale bereidheid je te laten raken,

je hart zelfs te laten breken,

kan ontdekt worden dat de pijn

die je zo vreesde niet je vijand is,

maar het voertuig terug naar huis.

Erik van Zuydam

~~~~

Jij ben niet de schepper van je gedachten.
Je gedachten zijn de schepper van Jou.

~~~~
Het antwoord op al je vragen
is dit moment, precies zoals het is.

~~~~~~
Kijk heel diep naar je onrust,
en je zult slechts vrede vinden.

~~~~~~
Hoe komen gedachten en emoties tot rust? Als je een glas modderig water stil laat staan, zonder het te bewegen, zakt de modder naar de bodem en wordt de helderheid van het water zichtbaar. Op dezelfde manier laten we in meditatie onze gedachten en emoties op een natuurlijke manier tot rust en in een toestand van natuurlijke ontspanning komen. Er is een mooi gezegde door de grote meesters uit het verleden. Ik herinner me wat een openbaring het was toen ik deze regels voor het eerst hoorde, omdat in deze twee regels zowel getoond wordt wat de natuur van de geest is als hoe je er in kunt verblijven, hetgeen de beoefening van meditatie is. In het Tibetaans klinkt het erg mooi, bijna muzikaal: chu ma nyok na dang, sem ma chö na de.

Rinpoche

~~~~~~

Alles ontspruit aan de geest: de geest is de schepper van geluk en de schepper van lijden. Zoals de grote guru Padmasambava zei: “Probeer niet de wortel van de verschijnselen te doorsnijden, doorsnijd de wortel van de geest.” Daarom vind ik deze woorden van de Boeddha zo inspirerend: “We zijn wat we denken, alles wat we zijn, begint met onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld. Spreek en handel met een zuivere geest en geluk zal volgen.”Als we ons dit maar zouden herinneren, het ter harte nemen en onze geest en hart zuiver houden, zou geluk werkelijk volgen. Het hele onderricht van de Boeddha is dan ook gericht op het temmen van deze geest en het zuiver houden van ons hart en onze geest. Dit begint als we meditatie gaan beoefenen. We laten toe dat onze turbulente gedachten en emoties langzaam tot rust komen in een staat van natuurlijke vrede.

~~~

Minder dan echt zijn,

ook maar enig ding willen ontkennen,

tast de ervaring van wie we zijn aan.

Als je minder dan waarachtig bent

jegens mensen en situaties in je leven,

komt dat neer op niet volledig

uitdrukking geven aan wie je bent.

Adyashanti
~~~

Niemand die het spirituele pad is opgegaan

heeft ooit zijn einddoel bereikt

door te volharden in zoeken en streven.

Vrijheid is niet het gevolg van inspanning,

maar kan worden onthuld

als al het zoeken en streven wegvalt.

Nin Sheng
~~~~

Veel mensen zijn bang om gek te worden.

Maar ‘Jij’ kunt helemaal niet gek worden.

Alleen het denken kan gek worden.

Sterker nog: het is al volkomen in de war.

Maar ben jij dat denken? Ben jij werkelijk die razernij?

Ik doe een appèl op datgene in jou wat niet gek te krijgen is.

Wat jij ten diepste bent is vrij van alle gekte in het denken.

Erik van Zuydam
~~~~

Zolang je blijft zoeken naar een doel

of een bedoeling van het leven,

zal het, ongeacht wat je doet,

doelloos en betekenisloos lijken.

U.G. Krishnamurti

~~~~

Wat een bevrijding om te beseffen
dat de stem in mijn hoofd niet is wie ik ben.
Wie ben ik dan? Degene die het ziet.
Het bewustzijn dat er al was voor het denken,
de ruimte waarin het denken – of de emotie – plaatsvindt.

Eckhart Tolle

~~~~
Alles wat leeft heeft de ingeboren drang
om tot bloei te komen.
Het enige wat de mens ervan weerhoudt
om zich te ontplooien, zijn de ideeën
die hij heeft over zichzelf.

Erik van Zuydam

~~~~

Het ego is van nature niet vervuld
en zal ook nooit vervulling vinden.
Zelfs als je het doel hebt bereikt dat je voor ogen had,
dan zal de inhoud van wat je zoekt gewoon veranderen
in een andere wortel die voor je neus wordt gehouden.
Dat is wat het ego is en doet:
een apparaat dat steeds andere wortels produceert.
Vandaag is de wortel misschien een slanke taille,
morgen een nieuwe man, en volgend jaar, wie weet, verlichting.
Wortels zijn het, meer niet.

~~~~~~

Het ego is van nature niet vervuld
en zal ook nooit vervulling vinden.
Zelfs als je het doel hebt bereikt dat je voor ogen had,
dan zal de inhoud van wat je zoekt gewoon veranderen
in een andere wortel die voor je neus wordt gehouden.
Dat is wat het ego is en doet:
een apparaat dat steeds andere wortels produceert.
Vandaag is de wortel misschien een slanke taille,
morgen een nieuwe man, en volgend jaar, wie weet, verlichting.
Wortels zijn het, meer niet.

Scott Kiloby

~~~~

Het brein is iets geweldigs, een fantastisch instrument.

Koester het, gebruik het voor praktische zaken.

Het is echter niet wat jij bent. En zolang je gelooft

dat het jou werkelijk kan vertellen wie jij bent,

of wat het leven, de waarheid of God is

zul je nooit weten wat vrede is.

Scott Kiloby
~~~~

Liefde kan zich manifesteren als een relatie
maar begint in diepe afzondering.
Als je gelukkig bent in je alleen-zijn,
als je de ander geheel niet nodig hebt,
als de ander geen vereiste is,
dan ben je in staat tot liefhebben.
Als de ander een vereiste is, kun je slechts
exploiteren, manipuleren, domineren,
maar je kunt niet liefhebben.
Osho
~~~~

Alles wat leeft heeft de ingeboren drang
om tot bloei te komen.
Het enige wat de mens ervan weerhoudt
om zich te ontplooien, zijn de ideeën
die hij heeft over zichzelf.

Erik van Zuydam
~~~~~~

Niets kan jou van streek maken
behalve je eigen verbeelding.

Nisargadatta Maharaj
~~~~

Aanvaarding betekent niet dat je het altijd
eens bent met wat iemand zegt of doet.
Werkelijk aanvaarden betekent
voor iemand de ruimte zijn.
Alleen aanwezigheid aanvaardt.
Het ego kan slechts instemmen of afkeuren.
Aanwezigheid is de ruimte van de liefde.

Scott Kiloby

~~~~

Geluk zul je nooit in de toekomst vinden,
je zult het nooit vinden in dingen buiten jezelf.
Zelfs het uitkomen van je grootste droom
zal je niet lang gelukkig kunnen maken.
Je kunt niet gelukkig worden,
je kunt alleen gelukkig zijn.

Erik van Zuydam

~~~~

Met ‘niets doen’ wordt niet bedoeld de hele dag in een grot
of op een bank zitten en vermijden wat er in ons leven voorvalt.
Het verwijst wel naar een geheel nieuwe en creatieve manier
om op ons leven te reageren, naar de spontane handeling
die direct voortkomt uit de werkelijkheid van niet-weten.

Adyashanti

~~~~

Een van de problemen van het streven naar iets
dat buitengewoon, verheven of heilig is,
is dat we daarmee het leven tot ‘gewoon’ hebben gedegradeerd.
We zijn het wonder van het leven zelf uit het oog verloren.
Maar het buitengewone ís juist het alledaagse,
gezien door de ogen van verwondering.

Nin Sheng

~~Niets is sterker
Dan de stilte
Niets heeft zoveel kracht
Als het zwijgen van de nacht
Niets is sterker
Dan de stilte
Niets is sterker dan het woord
Dat niemand hoort.

Stef Bos
~~~Innerlijke rust ligt niet in het uitschakelen van het denken,
maar in de herkenning dat je diepste wezen
niet kan worden verstoord door het denken.

Erik van Zuydam

~~~~~

Het verstand bestaat in een toestand
van ‘niet genoeg’ en is dus altijd belust op meer.
Daardoor raakt het denken makkelijk verveeld en rusteloos.
Verveling betekent dat het verstand hongert
naar meer prikkels, meer stof om over na te denken,
en dat die honger niet wordt gestild.

Eckhart Tolle

~~Alle gedachten die je hebt over anderen
zijn niet meer dan jouw gedachten.
Ze vertellen meer over jou dan over de anderen.

Nin Sheng

~~~~~~

Veel mensen denken burned-out te zijn
of problemen op het werk te hebben.
Maar het is vrijwel altijd een spirituele crisis,
een strijd tussen vasthouden aan het oude, niet-authentieke,
beperkte bestaan, en een beginnende stuwing
van iets wat totaal, echt en vrij wil zijn.

Hans Laurentius

~~~~
Onwetendheid is niet een gebrek aan kennis,
maar het voorwenden daarvan.
Het is de pretentie iets te begrijpen van dat,
wat niet begrepen kan worden,
het is de misvatting kennis te hebben van dat,
wat niet gekend kan worden.

Erik van Zuydam

~~~~

Er gebeurt wat er gebeurt,
en het idee van keuze,
dat er iets anders had kunnen gebeuren,
is puur denkbeeldig.
Dat, wat ook ‘had kunnen’ gebeuren
is immers nooit gebeurd.

Erik van Zuyda

~~~~

De denkbeeldige persoonlijkheid bestaat uit
door de tijd heen opgebouwde weerstand.
Deze weerstand doet je verlangen om buiten dit moment te treden
en dat houdt je gedachten aan de gang.

(vrij naar) Dick Sinnige

~~~~