Ramana Maharshi

Ramana Maharshi

Ramana wordt beschouwd als de belangrijkste spirituele leraar van de vorige eeuw.

Zijn leer is eenvoudig en leidt je steeds weer terug naar het ZELF.

images_ramanam

Over de reden voor zijn zwijgen zegt Ramana eens: Taal is alleen een communicatiemiddel voor je gedachten. Ze wordt gebruikt nadat zich gedachten hebben aangediend en die dienen zich alleen aan na de ik-gedachte; die is de wortel van alle gesprekken.
Je kunt een ander begrijpen wanneer je zonder gedachten blijft, door de universele taal – zwijgen. Zwijgen is altijd-spreken; het is eeuwig; praten onderbreekt het. Woorden zijn een hindernis voor die zwijgende taal. Wanneer er door een draad elektriciteit stroomt en er onderweg weerstand wordt geboden, ontstaat er licht in een lamp of gaat een ventilator draaien. De draad blijft vol elektrische energie. Zo is zwijgen ook de eeuwige stroom van taal die wordt geblokkeerd door woorden.
Wat je door middel van een gesprek dat zich over ettelijke jaren kan uitstrekken niet te weten komt, kan in een flits, in stilte of net voor een stilte, worden gekend. Dat is de hoogste en meest effectieve taal. Mensen blijven mij vragen stellen en dus moet ik antwoorden, maar de waarheid laat zich niet in woorden uitdrukken.
(Artikel over Sri Ramana Maharshi uit tijdschrift Happinez nummer 4 van 2006)

Klik op onderstaande linken als je meer wilt weten :