Ego

Ego

Een veel besproken en woord. Vaak ook verkeerd begrepen.
Hij heeft een zwaar ego. Zij reageert vanuit haar ego .
Waar hebben mensen het over als ze spreken over ego?
Wat is het ego eigenlijk?

Als mens hebben we allemaal een idee en een gevoel van ik.
Wie is die ik dan? Waar heb je het dan over? Het wordt vaak gezien als iets negatiefs, iets dat er niet zou mogen zijn. Iets dat vernietigd zou moeten worden.
Toch is het ego iets nuttigs. Het is de manier waarop jij je presenteert aan de wereld .
Het is een identiteit. Iets waarmee jij je identificeert. Het is een verzameling ideeën overtuigingen en herinneringen waarvan je zegt dat jij dat bent.
Als ik je vraag wie je bent, zul je een aantal van deze kenmerken opnoemen. Ik ben man/vrouw ik heb dit of dat gestudeerd, mijn mening, mijn ideeën zijn zus of zo.
Toch zegt dat niets over wie je werkelijk bent, het zegt alleen maar iets over iets waar je je mee verbonden hebt.
Interessant is nu de vraag, wie verbindt zich, wie is het die de ervaringen heeft, wie is het die zich verbonden voelt met een bepaald idee of een bepaalde overtuiging. Je bent die overtuiging of dat idee niet. Je voelt er alleen verbinding mee.
Wie ben je, wie is die IK waar je het over hebt. Is die reëel heeft die een bestaansrecht of is het slechts een bundeltje ideeën overtuigingen en herinneringen.
Weet je wat mij is aangedaan? Weet je hoe erg ik lijdt? Zie je dan niet dat ik oneerlijk behandeld wordt of werd?
Veel mensen plaatsen zich in deze rol en plaatsen zich daarmee in het centrum van hun wereld. Het slachtofferbewustzijn ontkracht je aan de ene kant, maar zorgt ervoor dat je aan de andere kant een enorme druk legt op je omgeving. Je moet medelijden, mededogen hebben met mij. Als ik dit of dat zeg of doe mag je me dat niet kwalijk nemen, want weet je wat mij 10 jaar gelden is aangedaan!
Al deze identificaties zien we in verschillende soorten en maten in onze omgeving, maar ze zeggen niets over wie iemand nu werkelijk is. Omstandigheden, uitdagende omstandigheden komen in het leven van iedereen voor. Hoe je daarmee omgaat zegt iets over jou. Het zegt hoever je bent in je bewustzijnsontwikkeling . Verbind je je met de hogere aspecten van je zijn, of met de lagere aspecten van je zijn.
Wil je je verbinden met liefde vrede, mededogen, goedheid of met vechten, vluchten, beschuldigen.
In onze hedendaagse maatschappij is het langzamerhand tot een kunst verheven om anderen te beschuldigen of in staat van beschuldiging te stellen van jouw ongeluk, jouw onvrede.
Door jezelf in slachtoffer bewustzijn te plaatsen of door je verbonden te voelen met het idee een slachtoffer te zijn van iemand of de omstandigheden, ontkracht je jezelf. Jij bent een ziel die het uitprobeert wat het is om mens te zijn. Het leven, het universum of zo je wilt GOD geven jou precies wat je op dit moment nodig hebt in je leven. Niets gebeurt zonder reden en niets gebeurt zonder dast jij het aan kan.
Door je nu slachtoffer van de omstandigheden te beschouwen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om te zien wat het leven je wilt laten zien over jouw. Over je mogelijkheden je kansen je potentie, maar ook overt je ideeën en je overtuigingen.
Het leven geeft je steeds de kans om dingen op een andere manier te bekijken.
Mensen die je ontmoet of die een rol spelen in je leven, zijn daar met een reden namelijk om jou te laten ervaren wie je bent. Zij geven je de mogelijkheid te herkennen waar je staat in je ontwikkeling en waar je heen zou willen. Zij geven je de mogelijkheid te leven en jezelf te zien volgens de hoogste visie en het hoogste idee wat je van jezelf hebt(Walsch). Dit idee en deze visie mag je dagelijks, ja zelfs per moment bijstellen.
Jij bent perfect zoals je bent. Je bent een perfecte afspiegeling van het goddelijke. Jij bent een proces. Steeds in ontwikkeling, steeds nieuw, steeds een wonder.
Zet jezelf niet vast in ideeën en overtuigingen. Zet jezelf niet vast met opmerkingen als “ja zo ben ik nu eenmaal”! Jij bent GOD in expressie. Jij beleeft als ziel wat het is om mens te zijn. Daar passen geen vastomlijnde ideeën en overtuigingen bij. Jij ontdekt, stelt bij, beleeft en …..geniet.
Jij schept creëert, ontdek en beleeft. Oh jij, schitterende ziel, prachtige schepper, onvoorwaardelijke minnaar. Laat je gelden, laat je zien en bewijs dat jij een deel, een ondeelbaar deel bent van God.
Jij bent liefde, jij bent vrede, jij bent mededogen, jij bent compassie.
Laat je door niets van deze waarheid afhouden.
Eef Lamers 12.2.2013

Reageer