Altijd en eeuwig

Altijd en eeuwig

Jij bent hier en nu aanwezig. Het leven openbaart zich via jou. Jij bent het leven in expressie.
Stel je zelf de vraag wie die jij eigenlijk is. Is er een specifieke plaats een specifiek moment waar je die jij kunt ervaren.
Jij bent dat wat altijd aanwezig is en altijd aanwezig zal zijn. Jij bent het leven in expressie. Je ervaart een ik, je ervaart handelen maar als je goed kijkt, is er slechts waarnemen. Er wordt waargenomen. er is iets, iets ondefinieerbaars iets onbenoembaars dat waarneemt.
Het denken, je ego wil er een absolute waarheid van maken en toch, als je goed kijkt is er geen constante. Dat wat je ik noemt is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het lichaam dat je jij noemt is een proces van voortdurende afbraak en vernieuwing. Niets dat je 7 maanden geleden nog ik noemde is nog aanwezig. Iedere cel, ieder molecuul is vernieuwd.
Je bent sterrenstof, je bestaat uit de elementen van een allang gestorven ster. Er is geen enkele identiteit behalve het leven dat zich uitdrukt in een verscheidenheid aan vormen.
Het lichaam met zijn functies, het denken, het voelen zijn slechts tijdelijke verschijningsvormen.
Toch is er iets dat er altijd lijkt te zijn geweest.
Heb je weleens herinneringen opgehaald uit het verleden? Merk je dat dat wat kijkt naar alle herinneringen steeds dezelfde of steeds hetzelfde is?
Iets ziet alle ervaringen en herinneringen maar is daar geen onderdeel van.
Het is onmogelijk om aan de “waarnemer”leeftijd of eigenschappen te koppelen. Het is dat wat er altijd is en altijd is geweest. Het is god in expressie. Vrij onafhankelijk, eeuwig en ongedefinieerd.
Je kunt er geen eigenschappen of kwaliteiten op plakken omdat je het daarmee begrenst.
Hoe kan God lees het leven lees liefde begrenst worden. Leven is leven en liefde is liefde. Onveranderlijk eeuwig en heerlijk.
Zoek in de stilte, zoek in je hart en je zult er absoluut de kwaliteiten vinden waar je al zo lang naar op zoek bent. Liefde mededogen, compassie, goedheid, vrede. Ze zijn al altijd een deel geweest van wat jij bent. Ondeelbaar onvervreemdbaar. het is dat wat jij ten diepste bent.
Niet te ervaren of te ontdekken door denken of door doen, maar gewoon door stil te zijn en door je te verwonderen over het leven, God en de liefde zelf.
Voel wat er in je leeft. Voelt de diepte van je zijn, voel dat jij nooit geboren bent en nooit zult sterven. Jij bent het leven in expressie. Je hoeft niets te doen, je hoeft nergens aan te voldoen, er is niets dat je kan doen om dat te veranderen of te beïnvloeden.
Wees bewust aanwezig en weet, dat wat zich ook aandient, wat zich ook laat zien, dat het goed is.
Wordt stil en volg de ademhaling, gebruik je ademhaling als instrument om in contact te komen met alle lagen van je zijn. Geen oordeel geen veroordeling, geen moeten of mogen, maar gewoon het leven ervaren zoals het zich aandient. Vitaal, vrij en in een ongekende verscheidenheid.
Op die manier laat je God binnen in het leven. Je herkent God en erkent God als je diepste bron en je grootste inspiratie. Er is waarnemen, er is geen jij, je kunt niets verkeerd doen. Alles is een perfecte expressie van al dat er is. Jij bent een perfecte expressie van al dat er is. God veroordeelt jou niet, dus waarom zou je dat in hemelsnaam zelf wel doen. Laat het leven door je stromen en geniet van wat is. Geniet van het enige moment waarop je kunt ervaren, het enige moment waarop je kunt leven namelijk NU.

Eef Lamers 5.7.2013

Reageer