Het Geschenk

Het Geschenk

Wat is het toch moeilijk om het leven te ervaren zoals het zich aandient. Het denken heeft altijd wel weer een oordeel over wat zich laat zien.
Wat moet het heerlijk zijn om elke situatie en elke ervaring als een geschenk te kunnen zien, wetend dat alles de bedoeling is en dat je zelf door middel van je overtuigingen en intenties medeschepper bent van jouw werkelijkheid.
Iedereen met wie je in contact komt speelt een rol in jouw werkelijkheid en in jouw ervaring. Je kan je verzetten tegen dit huidige moment, dit eeuwige NU, maar jij hebt dit mede gecocreëerd.
Wat een zaligheid als je alles in je wereld kunt verwelkomen als boodschappers, als spiegels van jouw binnenwereld en jouw ontwikkeling.
Deze kijk op het leven roept vaak veel weerstand op, omdat we niet kunnen geloven of niet in kunnen zien dat alles een doel heeft en alles een uitkomst is van jouw eigen intenties, ideeën en verlangens.
Als je alles verwelkomt, alles kunt zien als een geschenk, dan verwelkom je God in je leven.
Alles wordt je gezonden voor een maximale groei voor het bereiken van de doelen die je voor dit leven hebt gesteld, de ervaringen die je in dit leven wilde opdoen. De ziel heeft al ruim voor de geboorte gekozen om in deze specifieke tijd in de geschiedenis, op deze specifieke plaats in de wereld en in deze omstandigheden en gezin geboren te worden. Zij zijn de achtergrond waartegen jouw leven zich afspeelt. Je kan alle inspanningen van het universum, van God zo je wilt optimaal waarderen als je zonder oordeel en zonder veroordeling kijkt naar elke situatie en elke ontmoeting.
Wat wil deze situatie of deze ontmoeting mij vertellen. Als je in kunt zien dat ieder mens in jouw wereld je een spiegel aanreikt om je te helpen. Iedereen maakt deel uit van jouw leven met als doel jou te laten ontdekken wie en wat je werkelijk bent. En op die manier vervul jij ook jouw rol in het leven van andere mensen.
Ben je een mens, een lichaam, een gedachte of een gevoel?? Of gaat er iets diepers en wezenlijkers vooraf aan deze tijdelijke verschijningsvormen? Ben jij een mens die een spirituele ervaring heeft of een spiritueel wezen dat uitprobeert wat het is om mens te zijn? Is het leven slecht een biologische samenloop van omstandigheden of is er een grootser plan is er een grootser doel.
Zeggen de ervaringen uit het verleden ook maar iets over wat of wie ik ben of ben ik slechts getuige van dat wat zich laat zien??
Natuurlijk pas je je gedrag aan als er in je leven fijne of minder fijne ervaringen zich voordoen. Elk levend wezen probeert nu eenmaal pijn te vermijden en genot en plezier na te streven. Het vermijden van pijn, hetzij lichamelijk hetzij mentaal maakt dat je angstig wordt of voorzichtig. We stemmen ons gedrag zo af, dat we zo min mogelijk pijn en ongemak ervaren en proberen zoveel mogelijk, zeker in onze westerse wereld plezier en genot na te streven.
Deze beide tegengestelde bewegingen maken, dat je het leven nooit meer kunt ervaren zoals het zich aandient. Je hebt altijd wel een mening of een oordeel over wat zich aandient.
Je ervaart het leven dus nooit meer puur en ongeconditioneerd, maar steeds vanuit een beweging er naar toe of een beweging er van af.
Maar als het nu werkelijk zo is, dat elke ervaring en elke ontmoeting bijdraagt aan jouw ontwikkeling en groei, als je ten minste kunt openstaan voor het geschenk de les of het inzicht dat deze situatie of ontmoeting je brengt, dan kun je volkomen vrij en onbevangen het leven door je heen laten vloeien zonder te sturen zonder te blokken gewoon alleen maar door te ervaren.
Gedachtes en emoties zijn energieën die komen en gaan als ze er ongehinderd mogen zijn.
Jij bent de emoties en de gedachtes niet, jij bent datgene dat deze emoties en gedachtes heeft. Jij bent er de waarnemer, de getuige van. Dat waar je je tegen verzet wordt groter, manifesteert zich steeds mee in je leven, tot het moment dat je het er kan laten zijn, het kan ervaren en weer los kunt laten. Houdt je niet vast aan gebeurtenissen uit het verleden en ontleen er geen identiteit aan. Jij bent alleen maar de getuige van wat zich heeft afgespeeld.
De ervaring van het leven in een lichaam heeft een begin en een eind, maar dat wat jij werkelijk ten diepste bent is onsterfelijk, is nooit geboren en gaat ook nooit dood. Je mag ervaren en leren en kunt nooit werkelijk geraakt of verwond worden. Ga op zoek naar die diepere en werkelijke jij en doorzie de illusie die het leven in een lichaam is. Geniet en ervaar en weet dat jij God bent in je eigen universum. Zoek de stilte in jezelf, jij wonderschone ziel.
Eef Lamers 9.3.2013

Reageer