Samenleven

 

samenleven

Van de kwantum mechanica tot het universum

Alle delen van uiterst klein tot uiterst groot zijn onderdeel van 1 “levend”” organisme.
Een organisme dat van zeer klein tot zeer groot wordt georganiseerd door intelligentie.
Binnen elke structuur is er overdracht van informatie.
In een levende cel zijn intelligente structuren aan het werk. Aangeboden informatie in de vorm van voedsel zuurstof bacteriën etc. worden verwerkt tot nut van het gehele organisme.
Er is echter ook informatie “foute”informatie die de werking van het organisme tijdelijk of zelfs definitief kunnen verstoren.
Op het menselijke niveau zien we dit als ziek worden. Het organisme, ons lichaam is in contact gekomen met foute informatie in de vorm van bacteriën virussen kankercellen, maar ook in de vorm van gedachten ideeën en overtuigingen. Het lichaam, het organisme is in staat deze foutieve informatie uit het systeem te verwijderen en we worden dan weer beter.
Dit gaat echter wel ten koste van veel cellen waaruit dit organisme is opgebouwd. Veel cellen sterven af in het proces van zuivering.
Als we nu deze lijn doortrekken naar onze planeet, dan is alles wat er op deze planeet aanwezig is 1 organisme. Planten mensen en dieren vervullen dan de rol van de cellen in het menselijk lichaam.
Wij zijn opgebouwd uit pakketjes informatie die we cellen noemen. Deze zijn weer opgebouwd uit pakketjes informatie die we moleculen en atomen noemen deze op hun beurt zijn weer opgebouwd uit informatie die we neutronen protonen en elektronen noemen en deze zijn op hun beurt weer opgebouwd uit de kwantumdeeltjes. Van klein naar groot is er een intelligente samenwerking tussen de verschillende pakketjes informatie.
Naar het groter perspectief kunnen we deze lijn ook doortrekken. Planeten, manen en een zon vormen samenwerkende of op elkaar inwerkende informatie die een zonnestelsel vormen, zonnestelsels vormen melkwegstelsels en melkwegstelsels vormen ons universum.
Het vermoeden bestaat op dit moment in de wetenschap dat deze op hun beurt weer samenwerken
in systemen van multiversa .
Alles lijkt op dit moment aanwezig en op dit moment werkzaam. Als mens zien we de processen en plaatsen deze achter elkaar. Daardoor ontstaat het idee en de illusie van tijd. Alles werkt op dit moment samen alles gebeurd NU.
Ergens tussen het super kleine en het super grote beweegt de mens zich.
Op het menselijk niveau hebben we te maken met het verbond en het verband van cellen dat het lichaam vormt. Mensen leven samen in kleinere structuren, gezinnen,families,dorpen en steden, landen etc. Samen vormen we het levende organisme aarde.
We verwerken informatie en de uitwerking deze informatie vormt de samenleving.
Informatie komt op allerlei manieren tot ons. We hebben daar prachtige ingenieuze systemen voor bedacht.
Informatie wordt overgebracht van ouders op kind. Van leerkracht op kind van kind op kind. Op wat grotere schaal binnen de familie, binnen de clan, binnen het dorp de stad het land en uiteindelijk over de hele planeet.
Belangrijk is nu of de pakketjes informatie die we verspreiden, onze ideeën en overtuigingen opbouwend zijn, gezond voor het organisme aarde, of afbrekend zijn destructief voor het organisme aarde. Zijn onze ideeën liefdevol, opbouwend, zorgzaam of zijn ze kwaadaardig en afbrekend voor onze aarde. Wij maken alleen en als groep een zeer belangrijk onderdeel uit van het organisme aarde.
Er rust dus ook een grote verantwoordelijkheid op ons om goed te kijken of de informatie die we ontvangen en vervolgens weer doorgeven opbouwend is of afbrekend.
En het is daarbij belangrijk om het geheel in de overwegingen te betrekken.
Pakketjes informatie, ideeën en overtuigingen, zoals bijvoorbeeld racisme, nazisme, discriminatie
kun je vergelijken met ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Zij vormen in het levende organisme van de mensheid een ziekte die het geheel niet dienen. Net als een kankercel staan ze los van het geheel. Ze zijn alleen maar gericht op een deel op een kleine selecte groep die erbij hoort. Ze leven en groeien ten koste van anderen, ze sluiten anderen uit en doen anderen te kort.
Ze woekeren als kankercellen in een lichaam, alleen gericht op de verspreiding van de eigen foutieve informatie. Telkens richt zo`n groep zichzelf uiteindelijk te gronde. En er sterven vele delen af.
De ziekteverwekkende bacterie of virus de kankercel is overwonnen. De foutieve informatie is uit het systeem verdreven. In het ergste geval is het organisme daarbij vernietigd. Dit zien we helaas maar al te vaak om ons heen met mensen die overlijden aan kanker.

Overtuigingen en ideeën die in een samenleving leven kunnen dus uiteindelijk de vernietiging van deze samenleving tot gevolg hebben. Vele hoogontwikkelde culturen zijn in de loop van de eeuwen verdwenen.
Er is gelukkig ook positieve opbouwende informatie, informatie indien verspreid het geheel dient het geheel tot bloei laat komen en het geheel sterker maakt. En of dit nu de ideeën van Jezus, Boeddha, Mohammed Marx Einstein of anderen zijn, naarmate ze breder worden gedragen en zuiver worden beleefd en doorgegeven , zij hebben een helende en weldadige invloed op het gehele organisme.
Zij bezien de mens en de menselijke samenleving als een geheel.
Kapitalisme en egoïsme hebben een negatieve uitwerking op het geheel. Zij zijn alleen maar bedoel voor de enkeling of voor een selecte groep. Het is te vergelijken als een mens die zegt dat bepaalde delen van zijn lichaam niet belangrijk zijn. De verdeling van energie en voeding in het lichaam mag wat hen betreft ongelijk zijn. Ze hebben een voorkeur boven het rechterbeen boven het linkerbeen bijvoorbeeld.
Dat dit uiteindelijk de vitaliteit en het functioneren van het hele organisme in de weg staat wordt niet gezien. Zolang als het henzelf de familie of de groep waartoe ze behoren maar relatief goed gaat.
Dit is de wijze waarop we op dit moment met het organisme aarde omgaan. We laten grote delen van de mensheid buitenspel staan. Wijde west Europeanen zorgen prima voor onszelf en de ontwikkelingslanden moeten maar voor zich zelf zorgen. Planten en dieren het water de lucht en de aarde worden vervuild en uitgebuit om er maar voor te zorgen dat wij de foutieve informatie kunnen laten doorwoekeren.
Het is voor de mensheid van het grootste belang dat we de informatie die ons is gegeven tegen het licht houden en kijken of deze informatie dienend is aan ons en aan het geheel. Gaat het hele organisme aarde erop vooruit. Komt het aan iedereen ten goede. Het is de hoogste tijd dat we wakker worden, bewust worden en gaan zien dat als het het geheel goed gaat dat het ons goed gaat.
Welke overtuigingen zijn dienend voor het geheel. De ideeën van afgescheidenheid, van egoisme van eigengroep eerst, of de ideeën zoals die door velen zijn gegeven en doorverteld van liefde, delen zorgzaamheid compassie mededogen.

Laten we wakker worden en alleen nog die informatie doorgeven die het waard is om doorgegeven te worden. Informatie die opbouwend, constructief is voor de prachtige wereld waarin we leven.
En laten we stoppen met informatie uit te wisselen die destructief is die schade toebrengt aan het geheel en alleen maar goed is voor een beperkte groep.
Je hoeft daar geen grootse werken voor te verrichten. Bekijk je eigen overtuigingen en houd ze tegen het licht. Zijn ze dienen aan het geheel dienen ze jou als mens dan draag ze uit en leef ernaar.
Zijn ze beperkend of schadelijk laat ze dan los. Geef de informatie niet meer door. Daardoor zullen ze verdwijnen, net als dat de ziekteverwekkers in je lichaam verdwijnen door het samenspel en de samenwerking van je lichaamscellen.
Foutieve informatie, onze beperkende en destructieve overtuigingen en ideeën zijn schuld aan de toestand in onze wereld. Onze wereld is een afspiegeling van de overtuigingen. Honger oorlog vernietiging van de leefomgeving zijn daarvan het gevolg.
En ook op kleine schaal kan je deze bewering doortrekken. Kijk hoe we als mens omgaan met ons lichaam. We hebben er te weinig aandacht voor, bewegen het te weinig, geven het de verkeerde voeding en vervuilen het met allerlei giftige stoffen omdat we in de overtuiging leven dat we dat nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn. En ook het idee dat je alleen maar gelukkig kunt zijn met, welk product dan ook is niet meer dan een pakketje foutieve informatie. Foutieve informatie verspreid door de samenleving waarin je leeft. De belangrijkste informatie in ons westers denken is, als ik meer heb ben ik beter, als ik meer heb ben ik gelukkig. Vandaar onze ongebreidelde zoektocht naar meer, meer eten meer drinken meer spullen, want dat maakt mij gelukkig.echter…
Geluk is niet iets dat je kunt binnenhalen of verwerven. Geluk is dat wat je ten diepste bent.
Je bent gelukkig als het hele organisme goed gaat. Een gezond lichaam in een gezonde maatschappij op een gezonde planeet. Samenwerkend voor en door het geheel.
Wat hebben we dan een mooie leven en een mooie toekomst als mens voor ons.
En wat zijn we dan machtig als individuele mens, jouw inbreng kan de wereld en de kosmos veranderen en tot een beter samenwerkend geheel maken.

Eef lamers 5.10.2012

Reageer