Sterrenstof

Dansend sterrenstof

 

Zwevend tussen hemel en aarde, wordt het leven gezien.
Het leven wordt ervaren en beleefd maar door wie eigenlijk.
Als ik zoek naar de ik die ervaren wordt is deze niet te vinden of aan te wijzen.
Er is nergens zoiets als een ik, behalve dan in de herinnering en de ervaringen.
Het IK lijkt alleen maar een concept te zijn van ideeën en overtuigingen die sluimeren in het waakbewustzijn. In de slaap of in meditatie is deze ik afwezig.
Iets dat verschijnt en vervolgens weer verdwijnt is slechts een tijdelijk fenomeen. Het is een tijdelijke vorm die zich, zij het even laat zien. In de droom is er ook een IK aanwezig. Anders, met andere eigenschappen mogelijkheden en kwaliteiten. Het Ik verschijnt in iets, het verschijnt in een oneindige ruimte, in een ruimte van ongekende en oneindige mogelijkheden. Deze ruimte lijkt de constante waarde te zijn die ervaren wordt, bewust wordt waargenomen. Vormen verschijnen erin en lossen er ook weer in op.
Ongrijpbaar, en tijdelijk zijn deze vormen.
Niets dat vorm heeft is eeuwig, zelfs sterren en planeten lossen uiteindelijk weer op om nieuwe vormen te scheppen. De ruimte waarin dit alles ontstaat en plaatsvindt lijkt de enige constante waarde te zijn.
De aandacht gaat voortdurend uit naar de verschijnende vormen. Een spel van licht geluid en materie. Verschijnend in ruimte verschijnend in bewustzijn.
Is dat wat werkelijk is het altijd aanwezige en onveranderlijke bewustzijn?
Dat wat verschijningen mogelijk maakt. Universeel eenheidsbewustzijn, dat zich uitdrukt en laat zien via vormen. Dat wat ervaren wordt als IK is een ondeelbaar deel van AL dat is, het is zijn is zijn meest zuivere staat, ongedefinieerd , het is alles en niets het is het ongemanifesteerde en het manifeste. De onbewogen beweger.
Geniet van de tijdelijke vorm die je IK noemt want alleen zo kan het Al, de eenheid met al dat is ervaren en gekend worden. Maak je vrij van elke vorm en reïncarneer in zuiver bewustzijn.

15.5.2013

 

Reageer