Verandering

Verandering

Het leven drukt zich in steeds complexere vormen en structuren intelligent uit.
Sommige van die structuren hebben zelfs zelfbewustzijn.
Iedere vorm komt ook weer in verval en vormt nieuwe structuren in een eindeloos creatief proces.
atomen moleculen cellen organismen, een onophoudelijke cyclus van steeds complexere
structuren en samenwerking – samenlevingsverbanden.
De mens als complexe samenwerkende cellenstructuur die zich in samenlevingsverband verbindt tot nog complexere overlevingsstructuren. Door je te verbinden met een structuur of vorm
verstoor je het eeuwige proces van veranderende vormen. Er ontstaat strijd. Vanuit je identificatie
met de vorm ga je weerstand bieden aan de verandering, aan het natuurlijke proces,
krampachtig proberend de natuurlijke gang der dingen tegen te houden.
Een onmogelijke opgave die leidt tot stress en onnodig lijden.

Het leven is een onophoudelijke cyclus van creatie. Jij bent daar slechts een “zelfbewust” deel van.
Je hebt de keus om mee te gaan in deze onophoudelijke creatieve vorming of je verzet je ertegen. Een verzet dat altijd tijdelijk is en altijd zinloos.Ga mee op de stroom van creatie, laat je leiden, laat
je verrassen en moeiteloos kom je tot de ontdekking dat het leven (GOD)zich door jouw bewustzijn
uitdrukt en zich zo bewust wordt van zichzelf.

Eef Lamers 23 November 2009

Reageer