voldoen,voldaan

images_voldaan

Voldoen, voldaan

Ons hele leven zijn we gewend te kijken naar anderen, te luisteren naar de ideeën van anderen en te voldoen aan wat anderen denken dat goed is of nodig is.
Hoe komt het toch dat we zo gefixeerd zijn op het oordeel, de veroordeling van anderen.
Als kind zijn we voor van alles en nog wat afhankelijk van onze directe omgeving. Vader moeder, gezin, familie, directe leefomgeving, school, eventueel kerk, iedereen wil iets van ons en manipuleert ons. Meestentijds niet bewust of met kwade bedoelingen maar desalniettemin worden we onophoudelijk beïnvloed om de “juiste”dingen te doen het “juiste”gedrag te vertonen.
Daarbij wordt vaak niet gekeken of rekening gehouden met onze eigen wensen en behoeften maar gaat het meer uit van dat wat de ander nodig heeft.
We worden lief gevonden als we het gewenste gedrag vertonen en veroordeeld als we dat niet doen.
De beïnvloeding is zo sterk dat we vaak niet eens meer echt weten wat we nu zelf willen, waar we voor staan of wie we werkelijk zelf zijn. Alles staat in het teken van voldoen aan.
Door te voldoen krijgen we aandacht, goedkeuring, waardering en een vorm van liefde. Voorwaardelijke liefde. Deze liefde kan ons ook zo direct weer ontnomen worden als we het verlangde gedrag niet laten zien of als de “spelregels”plotseling worden bijgesteld of aangepast.
Echte ware liefde is zonder oordeel, is onvoorwaardelijk.
Bijzonder is nu dat wij op onze beurt onze omgeving op de zelfde manier tegemoet treden, ook wij, als we ons niet bewust zijn van ons zelf en ons gedrag, manipuleren onze omgeving voor een zo gunstig mogelijk resultaat voor onszelf.
Bewustzijn kan zorgen voor een verandering in dit patroon.
Wanneer we ons bewustzijn van ons zelf, ons handelen en onze drijfveren kunnen we onze omgeving op zijn waarde gaan inschatten. We zien dan de werkelijke waarde van de mensen om ons heen. Niet langer zijn ze slechts aanwezig om aan onze wensen en verlangens te voldoen maar streven we naar een zinvolle belangeloos samenzijn.
Jij hoeft niet te veranderen, je mag zijn wie je bent en je mag doen wat jou goeddunkt.
Dan kun je puur en authentiek zijn, dan kun je zijn wie je ten diepste wilt zijn. Geen moeten en mogen meer, geen druk van buiten af. Jij toont jezelf aan de buitenwereld zoals jij wilt zijn, niet om er waardering of liefde mee te verdienen, maar gewoon omdat dit de manier is waarmee je het beste en het mooiste uit jezelf naar boven haalt.
Je laat het mooiste en beste van jezelf zien, gewoon omdat dit voor jou goed voelt, iedere dag opnieuw. Jij bent een expressie van het aller mooiste en het allerhoogste in al Haar verscheidenheid.
Jij bent een prachtige ziel die het uitprobeert wat het is om mens te zijn. Jij bent God in expressie.

Eef Lamers 1.9.2014

Reageer