Karma

Karma

Karma wordt vaak gezien als een soort straf voor handelingen in een vorig leven en ook in dit leven bouw je weer een Karma op. Karma is dat waar je wat van kan leren. Dat waardoor je je weer herinnert wie en wat je bent.Niets is negatief of positief. Dat zijn alleen maar constructies van je denken. Het zijn niet meer dan voorkeuren. In het leven streef je naar plezier of genot en je probeert pijn en ongenoegen te voorkomen.
Zonder deze concepten van het denken is dat wat er voorbij komt in je leven, dat wat je ervaart alleen maar voorbijgaande leermomenten. Je leert onderkennen wie en wat je bent.
De gebeurtenissen in je leven hebben alleen maar dit doel. Ze geven je de mogelijkheid te herkennen wie en wat je ten diepste bent . Jij bent een ziel in een menselijke ervaring. Je bent een deel van het al, een deel van God. Niets wat je doet of denkt kan je daar vanaf leiden. Het is wat je bent.
Jij bent een afgescheiden deel van God. Niet dat je losstaat van het geheel, je hebt slechts de illusie dat dat zo is. Je bent de acteur die vergeten is dat hij acteert.
Voordat je in deze wereld kwam heb je gekozen voor de ervaringen en lessen uit dit leven. Je hebt gekozen voor de omstandigheden je leefomgeving en je ouders. Niet zij hebben jou gekozen maar jij hebt hen gekozen. Je hebt gekozen voor de ideale omstandigheden om die aspecten te ervaren die voor jou van belang zijn.
Vanuit het huidige leven is het erg moeilijk om te zien dat de omstandigheden die vanuit het menselijk perspectief zwaar zijn, je het allermeeste opleveren.
Ik kan me goed voorstellen dat je, als je het op dit moment moeilijk hebt, dat je wel uit zou willen schreeuwen dat je echt niet gekozen hebt voor deze omstandigheden of deze ervaringen.
Maar als er enige tijd verstreken is en je hebt rust en vrede gevonden in je omstandigheden of met je herinneringen dan is mijn ervaring dat ze me altijd iets opgeleverd hebben. Ze hebben me verder gebracht in mijn herkenning wie ik ben en wat ik hier eigenlijk kom doen. Ze hebben mijn ontwikkeling vooruitgeholpen. Ik ben steeds weer blij verrast wat de omstandigheden me hebben opgeleverd, maar meestal op het moment zelf niet met de omstandigheden of de gebeurtenissen.
Karma is dus eigenlijk niet meer als dat wat nog te leren is. De omstandigheden in je huidige vorige of volgende leven hebben daar dus mee te maken. Ze brengen je verder op de weg van herinneren wie en wat je nu eigenlijk bent. Jij bent een prachtige ziel in een menselijke ervaring die door de omstandigheden herkent dat je een prachtige onverwoestbare en onaantastbare ziel bent.
Vanuit je mens zijn kan je geraakt en verwond worden maar je diepste kern, dat wat je ten diepste bent en altijd zult zijn, door de eeuwen heen is wonderschoon en onaantastbaar.

Eef Lamers 23.4.2012

Reageer