Lief

“Lief”

 

Laat je niet wijsmaken dat je waarde afhangt van wat je doet.
Elke samenleving oefent druk uit op elk lid van die samenleving om zich op een bepaalde manier te gedragen of zich op een bepaalde manier in te zetten voor die samenleving.
Je moet je steentje bijdragen, je moet je inzetten, committeren aan gewoontes en gebruiken kort om, er wordt een grote sociaal en emotionele druk op je gelegd om je aan te passen.
Dat begint al als we nog heel klein zijn. Ongewenst gedrag wordt bestraft en gewenst gedrag wordt beloond. Het straffen en belonen gaat volgens het eenvoudige principe van “liefde “en aandacht.
Bij “goed”gedrag kun je rekenen op erkenning en waardering in de vorm van aandacht en complimentjes. Bij “slecht” gedrag kunnen we rekenen op straf in de vorm van onthouding van liefde en aandacht, uitsluiting, afzondering en naast deze psychische pijn zelf ook fysieke pijn in de vorm van een tik of erger.
Je wordt lief gevonden als je het gedrag laat zien dat je omgeving voor wenselijk houdt.
De regels zijn flexiebel en steeds aan verandering onderhevig. Aangezien je geleerd hebt niet meer naar je innerlijke stem te luisteren maar naar de wensen en verlangens van de “machthebbers”in jouw omgeving ben je in een voortdurende staat van onzekerheid.
Hoe moet ik me gedragen, wat zullen ze nu weer van me verwachten, passen ze tijdens het spel de regels niet aan. Een voortdurende mentale ruis is het gevolg, een voortdurend gevoel van bekeken en beoordeeld worden is je deel. Je raakt in de eerste jaren van je leven zo gewent aan het krijgen van erkenning, dat je als een soort verslaafde steeds opnieuw probeert waardering en erkenning te verdienen en te krijgen.
Het kind dat uit puur plezier geheel gefocust op zich zelf zijn dansje doet of zijn sprongen maakt als een veulen in de wei, zal na het horen van een compliment of waarderende woorden hetzelfde alleen nog herhalen om opnieuw de erkenning en de aandacht van zijn omgeving te krijgen en niet meer sec en alleen voor het plezier van het dansen of het springen.
Naarmate je ouder wordt raak je steeds meer ingesponnen in dit netwerk van regels wetten moetens en mogens. Je gedrag, de wijze waarop je je presenteert aan de buitenwereld heeft niet veel authentieks meer maar is een stelsel van aangeleerd gedrag geworden waarbij je hoopt goed genoeg bevonden te worden, je hoopt erkenning en liefde te verdienen door je gedrag aan te passen.
Op jouw beurt probeer je ook je omgeving te manipuleren om door jouw gewenst gedrag af te dwingen. Elke relatie loopt daardoor het risico zijn puurheid en originaliteit te verliezen.
We zijn gevangen in een machtsspelletje van geven en nemen. Als jij doet wat ik wil, zal ik doen wat jij wilt. Zolang jij mij blijft geven wat ik nodig heb, zal ik jou geven wat jij denkt nodig te hebben.
Weet je eigenlijk wel wie of wat je bent? Ben je in de loop van de tijd niet compleet het zicht kwijtgeraakt op de prachtige ziel die jij bent. Je bent in dit leven gekomen om je eigen grootsheid te leren zien en herkennen. Je hebt geweldige kwaliteiten meegekregen, die je tot ontwikkeling mag brengen. Je hebt instrumenten gekregen om zelf te bepalen wat goed en slecht is, wat je dichter bij jezelf brengt of wat je verder van jezelf verwijdert.
Je gevoel is in combinatie met je verstand een prima lijdraad om jezelf, je ware zelf te kunnen vinden.
Open je hart en voel wat daar leeft. Misschien dat het enige tijd van training vergt voor dat je je hart weer kunt volgen omdat je al zolang geen aandacht hebt besteed aan je gevoel. Je bent al zolang bezig de erkenning en waardering van anderen te verdienen, dat je nauwelijks nog weet wat je zelf werkelijk ten diepste wilt. Zoek de stilte op in je huis, in de natuur en kom zo weer in contact met de stilte in jezelf. Luister naar de stilte in jezelf en luister naar wat je hart je ingeeft. Voel weer een diep gevoel van waardering voor jezelf, zie weer de prachtige ziel die ervoor gekozen heeft dit leven te leven en te ontdekken wat dit leven voor prachtigs te bieden heeft.
Je zult daardoor steeds minder hongerig op zoek gaan de de waardering en erkenning van een ander maar steeds meer leven vanuit liefde en waardering voor je authentieke zelf.

Eef Lamers 24.3.2014

Reageer