Moederhart

Moederhart Herinnering, zacht verlangen, belangeloos bemind, ogen stralen, liefde geven, open als kind. Armen omhelzen, handen strelen, mooie momenten, samen delen. Zitten, schuilen snikken op je schoot, moederhart, open, oneindig groot. Tijd van zilte tranen drogen, lijkt voor altijd te zijn vervlogen. Verlangen naar oneindig geven, blijft bij me heel mijn leven. Eef Lamers 8.2.2017

Nacht der Engelen

Nacht der Engelen zwerven, zweven, staan alleen, enkel thuis, kunt nergens heen, in de nacht van licht verdwalen, met oude herkenbare verhalen, van herders, nacht, alleen, ontbloot, klein, in een wereld oneindig groot, verlangen om het vermoeide hoofd te rusten, verlangen naar lippen die ooit kusten, vanzelfsprekende verbondenheid, en liefde buiten alle tijd, ook al … Lees verder

Verwachtingen

pcrv2t5lc7efiej0fgta

Op elk moment steeds opnieuw hoop je dat iemand je ziet, iemand je waardeert, dat iemand merkt dat jij er bent. Zou er werkelijk iemand zijn die ziet wie je bent, die ziet waar je naar verlangt of zou dat slechts een illusie zijn. Zou het slechts een wensbeeld zijn ingegeven door je eigen geest.
Je hele leven merk je al dat anderen je anders zien dan dat je bent. Jij hebt of had hele andere ideeën over wie jij bent of wie je zou willen zijn.
Daarin ligt ook het probleem. Je voelt je zo ondergewaardeerd en minderwaardig dat je maar gaat proberen om te voldoen aan de normen en waarden en verwachtingen van anderen en je raakt daarbij jezelf compleet kwijt.
Je krijgt steeds opnieuw het gevoel niet goed genoeg te zijn, je probeert het spel te doorgronden en te leven volgens de regels, maar steeds opnieuw worden de regels bijgesteld, steeds opnieuw worden de verwachtingen en wensen veranderd jou achterlatend met het gevoel incompleet te zijn, nooit goed genoeg te zijn.
De waarheid is echter dat je altijd al goed genoeg was en zult zijn. Jij bent perfect zoals je bent. Jij bent het centrum van jouw wereld, jij bent god in je eigen universum.
Zolang als je gelooft in zoiets als een ik isoleer je jezelf van het universum. Je eerste foutieve gedachte is ik en daaraan is elke volgende gedachte opgehangen.
Ik maakt je los van het al, niet dat je ooit werkelijk los kunt staan of onafhankelijk kunt zijn van ik, maar je kunt wel leven in de illusie dat dat zo is.
Het overgrote deel van de mensheid leeft in deze illusie,. Ze denken dat ze anders zijn dan anderen, dat ze moeten voldoen aan dat wat anderen van ze verwachten, dat ze kunnen falen  en dat hun leven kan mislukken.
De waarheid is dat dit absoluut niet kan, het is onmogelijk om los te staan van anderen en het is al helemaal onmogelijk dat het leven, jouw leven kan mislukken. Het leven gaat zijn/haar eigen gang, het leeft en ervaart. Dat wat jij bent is daar slechts de getuige van.
Jij bent perfect omdat het leven perfect is. Het leven is slechts ervaren wat er is.
Je hoeft er geen verwachtingen van te hebben, het is dat wat gebeurd. Ook zonder jouw oordeel of verwachting is het slechts dat wat te ervaren is.
Laat alle ideeën en verwachtingen los. Zie wat er is, geniet wat er is en ervaar dat alles goed is. Ervaar dat alles GOD is. Niemand hoeft ergens aan te voldoen, jij hoeft nergens aan te voldoen. Alles is perfect, precies zoals het moet zijn. Er is niet zoiets als een ik maar slechts het AL dat zich manifesteert in vele prachtige vormen die ieder op hun beurt zelf bewustzijn hebben. Bewustzijn is het magische woord het is dat wat jou zichtbaar maakt en het is dat wat de schepping zichtbaar maakt. Wees je bewust van jezelf zonder daar een identiteit aan te verbinden, Dan is er waarnemen zonder oordeel, zonder voor en tegen, zonder moeten en mogen dan is er alleen gewaar zijn van wat is zonder ideeën en concepten. Een goddelijke manier van gewaar zijn die slechts tevredenheid, vreugde en liefde kan schenken. Die een gevoel kan creëren dat alles goed is, dat alles GOD is dat jij GOD bent in expressie, GOD die zich uitdrukt in elke vorm en elk moment.

Eef Lamers 18.4.2016

 

Wie ben jij toch??

Wie ben jij toch???   Steeds als ik mezelf zoek kom ik jou weer tegen. Jij met al je herinneringen, ideeën, angsten verlangens, pijn, afkeur en  voorkeur . Steeds vraag ik me af wie ben je toch dat je je steeds weer in mijn binnenwereld roert. Steeds daar aanwezig bent en mijn handelen en denken … Lees verder

Sterrenlicht

Sterrenlicht Sterrenlicht straal in je ogen zielenlicht vol levenskracht zij heeft je nooit bedrogen, weet dat ze steeds weer op je wacht. Maanlicht verdrijft het diepste duister zowel als de somberte in je hart, zij geeft de nacht een stralend luister, maakt van elk eind een nieuwe start. Ik hoor een voetstap naast de mijne … Lees verder

Thuiskomst

Alle gedichten nu in één mooie bundel verenigd.

Thuiskomst Verwachting hangt teder in de lucht, de wind streelt zacht mijn wezen, De adem toont zich in een zucht, verwachtingen gerezen. Koele nacht, toont zich teder en genegen, haar beroering onverwacht, haar diepst geheim verzwegen. Verlangen roert zich in mijn borst, verlangen naar `t geheim van `t leven, het lijden dat mijn hart steeds … Lees verder