Wie ben jij toch??

images_hogere zelf

Wie ben jij toch???

 

Steeds als ik mezelf zoek kom ik jou weer tegen. Jij met al je herinneringen, ideeën, angsten verlangens, pijn, afkeur en  voorkeur .

Steeds vraag ik me af wie ben je toch dat je je steeds weer in mijn binnenwereld roert. Steeds daar aanwezig bent en mijn handelen en denken stuurt. Door jou gedraag ik me zoals ik doe, door jou leef ik het leven slechts zeer eenzijdig. Ik merk dat ik pijn vermijd en plezier nastreef. Als jij je laat zien dan vlucht ik in allerlei gedragingen. Ik wil niet werkelijk zien of voelen wat je te melden hebt. Gevoelens als eenzaamheid, schuld, verveling , nutteloosheid, angst maken dat ik voor je wegloop. Ik vlucht voor de nare gevoelens en probeer deze op te vullen met tijdelijke verstrooiing lekker eten en drinken, snoepen afleiding en entertainment. Toch als ik even van je ben verlost voel ik de diepte van mijn eigen zijn. Ik voel de kern van wat ik werkelijk ben. Ik ervaar geluk, liefde , vrede en volledige verbondenheid met al wat is.
Jij bent het ego, de onware imaginaire kant van mij. Je bent ontstaan in de loop van mijn leven, je bent niet echt, je bent herinnering, gedachtes en gevoelens je bent een identificatie met het lichaam.
Ik ben me bewust van je en van je macht over mij en mijn handelen. Ik ben me bewust van het feit dat je verhindert dat ik mijn ware zelf ontdek. Ik ben me bewust dat ik besta buiten jou om. Dat je een creatie bent die ik zelf, onbewust in het leven heb geroepen. Ik ben bron, ik ben AL, Ik ben een ziel in een menselijke ervaring een ziel die uitprobeert wat het is om mens te zijn.
Ik zie nu in dat het spel van het leven is te doorzien en te herkennen dat jij de kleine ik bent waar ik me mee identificeer. Jij bent het kind in mij dat hunkert naar aandacht en erkenning. Jij bent dat wat gelooft in de eigen kleinheid, in de eigen beperking. Je vergelijkt jezelf voortdurend met concepten en ideeën en anderen. Je probeert voortdurend te voldoen aan de wensen en verlangens van andere mensen . Mensen die ook verdwaald zijn en verblind zijn door de fysieke wereld om hen heen en zich ook identificeren met hun kleine ik.
Wat ik werkelijk ben is de grote IK het bewustzijn dat op de achtergrond steeds aanwezig is. Het grote bewustzijn dat al het handelen al het denken en al het voelen ziet en ervaart zonder dat het er door aangetast wordt. Zonder dat het erdoor beschadigd kan worden. De werkelijke kern van wie je bent is bewustzijn en het menselijke spel is om je dit weer ten volle te realiseren. Het spel is dat je ontdekt dat je onaantastbaar bent. Jij bent nooit geboren en zult ook nooit sterven omdat je verbonden bent met het universeel bewustzijn.  Het bewustzijn dat zich bewust is van zichzelf.
Realiseer je weer wat je bent en ervaar de vrede en liefde in jezelf  in alles wat er te ervaren is in het leven. Alles wat je ziet, alles wat je ervaart speelt zich in jou af. Jij bent de bron en de kern van het leven. Laat je dus niet leiden door je ego, door je kleine zelf maar herontdek je hogere zelf.
In de stilte kun je deze herkennen als de constante en onuitputtelijke bron van liefde vrede en vreugde. Word stil en ervaar je diepste zijn.
Om je kern te hervinden hoef je je alleen maar af te vragen aan wie verschijnt de wereld, waar komen gedachtes en gevoelens vandaan en je zult merken dat deze slechts tijdelijke vormen zijn die verschijnen in de ruimte die jij bent. Jij bent het veld van potentie, het veld waar alles mogelijk is. Jij bent de ruimte waar liefde en vrede altijd aanwezig zijn. Wordt stil en betreedt deze eeuwige ruimte in je zelf waar alles waar je in de buitenwereld via je kleine ik naar zoekt al aanwezig is.
Word stil en hervind je ware liefdevolle Zelf. Het is nooit weggeweest het wachtte gedurende al je reïncarnaties gewoon op jouw herontdekking.
Eef Lamers 11.8.2015

Reageer