Wat wil Jij?

Wat wil jij?

Welke bijdrage zou jij willen leveren aan de wereld? Wil je een betere wereld, een wereld waarin mensen samenleven met werderzijds begrip en respect voor elkaar? Of in wereld waarin tekort en hebzucht de boventoon voeren. Een wereld waarin het recht van de sterkste geldt, waarin uitsluiting en uitbuiting de boventoon voeren. De grootste kracht en het grootste gevaar ligt in de overtuigingen die we met ons mee dragen.
Niets heeft zoveel invloed op ons doen en op ons denken als de overtuigingen en ideeën die we gedurende ons leven ons eigen maken.
Niet omdat we ze hebben onderzocht, niet omdat ze een universele waarheid lijken te bevatten, maar alleen maar omdat we er op de een of andere manier een klik mee hebben.
De overtuigingen lijken waar, geven ons een onecht gevoel van identiteit, geven ons het gevoel beter te zijn dan de ander. Wij hebben het ware geloof, wij streven de juiste ideologie na.
Op basis van deze ideeën hebben we elkaar beledigd, bestreden en uitgemoord. Op basis van dit soort overtuigingen hebben we oorlogen gevoerd.
Desondanks blijven we onze ideeën en overtuigingen trouw. We stellen geen vragen, hebben geen twijfels en sluiten iedereen buiten die niet dezelfde overtuiging heeft.
We zijn in het leven bereid alles te vernieuwen, alles aan een nader onderzoek bloot te stellen, behalve onze overtuigingen.
Er is een oud boek, dat iets beweerd en we volgen het tot op de letter, of in ieder geval tot op de letter zoals wij het interpreteren.
Hoe kan iets dat verschijnt en weer verdwijnt als een idee of een overtuiging een universele waarde hebben. Hoe is het mogelijk dat dat wat slechts een tijdelijke manifestatie is iets zou kunnen zeggen, een oordeel zou kunnen hebben over het eeuwige, over dat wat ongemanifesteerd is. Zodra je aan dat wat heilig of eeuwig is een naam kunt geven of je kunt er een eigenschap aan verbinden, kan het niet eeuwig zijn.
Het heeft een vorm aangenomen en zal dus ook ooit weer afstand moeten doen van deze vorm.
Daarom kan de ware naam van God niet gekend worden. Het is dat wat altijd is en altijd zal zijn. Zodra je er een eigenschap aanhangt, maak je het los van het tegenovergestelde van deze eigenschap. Je halveert dat wat je beschrijft in feite.
Jij bent van deze bron afkomstig, jij bent dat wat eeuwig, onaanraakbaar en onaantastbaar is, jij bent het eeuwige dat zich uit in een tijdelijke expressie.
Je kunt ervoor kiezen om lagere eigenschappen tot expressie te brengen zoals, haat, boosheid, afgunst, jalouzie, of je kunt de hogere waardes door jouw wezen tot expressie laten brengen zoals liefde vrede, mededogen, compassie, dankbaarheid.
De laatste kwaliteiten zullen je vrijwel onmiddellijk in contact brengen met je hogere Zelf, met je goddelijke Zelf.
Wat wil je tot uitdrukking brengen, welke kwaliteiten wil je aan de wereld, aan jouw wereld laten zien? Welke kwaliteiten wil je tot expressie brengen in jouw wereld? Wat wil jij?

Eef Lamers 24.6.2013

 

Reageer