Alle gedichten nu in één mooie bundel verenigd.

Meesterlijk

images_Self-Mastery-6

Meesterlijk

 

Stil, hoor je de stilte, herken je diepte van je eigen zijn, niet de lawaai maker en de praatjesmaker is wat je bent, maar jij bent dat wat aan alles vooraf gaat. Jij bent de onbewogen beweger, de zwijgende spreker de niets doende doener.
Jij bent dat wat aan alle fenomenen vooraf gaat. Herken je jezelf niet? Herken je niet het grotere in jou?

Laat je niets wijs maken, houd jezelf niet voor de gek. Jij bent niet de emoties de gedachtes of de verlangens, dat zijn allemaal uitingsvormen van de kleine jij, het ego. Dat wat het nodig heeft om zichzelf te bewijzen, zichzelf te laten zien. Dat wat het nodig heeft om te handelen en zich te identificeren.
Je hoeft niets te bewijzen, je hoeft niets te laten zien, jij bent de kern van het universum, de kern van jouw werkelijkheid, jij bent bewustzijn dat zich bewust is van zichzelf. Meer is niet nodig, meer hoef je niet te laten zien. Jij bent… en dat is voldoende, jij bent God in expressie, er is niet werkelijk een eigen wil, er is niet werkelijk iemand aanwezig, er is alleen maar bewustzijn dat zich bewust is van zich zelf.
Jij bent de stilte die aan alles vooraf gaat. Jij bent de ruimte die de beweging en de stilte mogelijk maakt. Vanuit het veld van potentie, het veld van alle mogelijkheden, ben jij aanwezig. Je bent dat wat is, jij bent dat wat ervaren wordt, jij bent, dat wat ervaart.
Als je stil wordt, als het denken stil wordt herken je de diepte van je zijn. Je herkent dat jij aan alles vooraf gaat, je kunt herkennen dat jij helemaal niets nodig hebt. Jij bent dat wat zich bewust is van zich zelf. Jij ben t de ruimte waar elke gedachte en elk gevoel in ontstaat. In jouw werkelijke zelf is geen enkel oordeel geen enkele voorkeur er is alleen maar zijn, alleen maar oordeel loos zien van dat wat is.
Als je herinneringen ophaalt uit je verleden, je denkt terug aan momenten die belangrijk leken in je verleden zul je ontdekken dat er een soort stille getuige is in al deze herinneringen. Er was steeds iets aanwezig dat nooit veranderde en nooit veranderd is.
Het identificeert zich niet met de doener, met de handeling, het is slechts aanwezig als getuige, zonder oordeel zonder belang en zonder verlangen. Het ziet, registreert en laat weer gaan. Het is je diepste kern, het werkelijk wezenlijke aan jou. Je hoeft niets na te streven, niets na te jagen, er zijn geen doelen, niets kan je werkelijk veranderen of iets opleveren. Er is alleen mar de waarnemer, dat wat ziet, dat wat onaangetast, onaangeroerd het leven beschouwt. Elk geloof en elk idee is slechts een illusie is slechts geloof in het tijdelijke en vergankelijke .
Jij bent nooit geboren en zult nooit sterven gewoon omdat je dat bent wat altijd aanwezig is. Jij bent bewustzijn dat zich bewust is van zich zelf.
Het leven stroomt door je heen, het leven stroomt door de tijdelijke vorm die je hebt aangenomen heen en is een expressie van het goddelijke.
De kleine jij is een expressie van het goddelijke en daardoor een deel van al dat is.
Iets anders is er niet, jij identificeert jezelf met een tijdelijke vorm maar bent dat wat eeuwig is, jij bent…… en meer is er niet.
Geen goed of fout, geen moeten of mogen maar slechts bewustzijn, dat zich bewust is van zichzelf.
Je kunt niet te kort schieten, je bent nooit te min, jij bent een expressie van het leven, van God zo je wilt. Laat je niet klein krijgen, laat je niet klein maken en maak jezelf niet klein. Je doet je best in dit leven om er iets van te maken en meer kan niemand van je verlangen, ook jijzelf niet. Niemand heeft een handboek bij de geboorte meegekregen hoe het leven in elkaar zit, hoe je moet leven, hoe je gelukkig moet worden, je mag het helemaal zelf uitzoeken. Je mag vallen en opstaan, je mag je eerste pasjes doen en ontdekken.
Vallen en opstaan horen bij leren dus gun jezelf de mogelijkheden om te leren. Leer van je fouten, leer van je misstappen en laat je niet weerhouden door kortzichtige oordelen van anderen.
Leef, leer en heb jezelf lief. Waardeer jezelf om de prachtige ziel die je bent.
Jij bent een uitingsvorm van het leven, jij bent God die uitprobeert wat het is om mens te zijn.
Geniet van elk moment, van iedere ervaring en laat niets je weerhouden om van jezelf en het leven te genieten.

 

Eef Lamers 6.4.2015

Reageer